Kachlová kamna

Stavěná kachlová kamna, omítaná kamna, sálavá akumulační kamna

Kachlová i omítaná kamna jsou topidlem konstruovaným pro stálý - nepřetržitý provoz.

Stavěná kachlová kamna jsou vhodným vytápěním do nízkoenergetických objektů.

Místnosti , které mají tepelnou ztrátu 2 až 3 kW (nebo nižší) je obrovský problémem vytápět jak malými přenosnými kamny, tak i krby.

Přenosná kamna a krby nejsou topidla určená pro stálý provoz.

Velký výkon vzniklý v topeništi kachlových, nebo omítaných kamen je možné naakumulovat do tahů a následně do materiálů obestaveb (většinou kachlů, či šamotových omítaných ploch).

Stavěná kachlová kamna jsou dimenzovaná a konstruovaná tak, abychom do nich mohly přikládat v intervalech po 10 – 12 hodinách.

Kachlová kamna mají schopnost  téměř nepřetržitého - celosezonního vytápění.

Stavěnými kamny můžeme vytápět jednu , nebo více místností.

Stavba kamen pro více místností je závislá na stavebních dispozicích prostor uvažovaných k vytápění.

 

Stavěná , kachlová kamna se skládají z:


 topeništětahového systému nebo akumulačních výměníků, pláště - ( vnějšího - pohledového)

 

Kachlová kamna - kontaktní kamna

Topeniště :

(bezroštové , biotopeniště, izolované biotopeniště)

vždy s přívodem spalovacího vzduchu s možností ovládání a regulovatelnosti automatickou regulací. (Dříve manualně ovládatelnou klapkou)

 

1/ Individalně stavěné topeniště.

 Vnější šamotový plášť, nebo kachlový plášť s vnitřní šamotovou vyzdívkou.

Přikládací dvířka je možno dodat plná - uzavřená, nebo prosklená .

 

Topeniste

Velikost topeniště se provádí na základě dimenzování výkonu kamen .

Výkon kamen musí korespondovat s tepelnou ztrátou vytápěného objektu.

(Snahou současné ,,evropské´´ legislativy - je upouštět od individuelně stavěných

topenišť.)

Správným dimenzováním , dokonalým řemeslným provedením vzniklo a dále u nás

vzniká spousta ekonomicky i ekologicky dokonalých funkčních topidel.

 

 

 2/ Kamnová vložka

Ocelový ( kortenový) nebo litinový plášť s vnitřní šamotovou vyzdívkou.

Přikládací dvířka prosklená. Možnost průhledu nebo zadního přikládání.

Pro ponížení vyzařovaného výkonu přes sklo do prostoru možnost dvouvrstvého,

nebo třívrstvého prosklení

Brunner, Hoxter,Schmid, Olsberg, Romotop,

3/ Šamotové kamnové topeniště

Vnější plášť z těžkého akumulačního šamotu, pro umožnění dlouhodobého ukládání

tepelné energie. Vnitřní šamotový plášť šamotový .

Ohniště se montuje na připravený ocelový korpus s rámem a prosklenými dvířky.

Přikládací dvířka možno dodat rovná, oblá, do ,,L´´. Možnost zadního přikládání.

Tah je možno stavět vedle topeniště, za topeniště , nebo nad topeništěm. (Sloupová kamna).

Brunner, Schmid, Olsberg, Ortner, Hoxter,

Pro snížení energie vyzařované přes sklo topeniště dimenzujeme dvojí, nebo dokonce trojí prosklení dvířek .

Pokud není množství energie (tepla ) žádoucí pro vyzařování sklem (přímý okamžitý výkon do místnosti s topidlem) přesměruje použitím vícevrstvého prosklení do tahů a využije se pro akumulaci.

Kamnové topeniště má schopnost vyvynout vysokou teplotu spalin.

Spaliny, které odcházejí z topeniště do tahů předají svou energii tahům, nebo akumulačním výměníkům a ty následně takto ziskanou energii předají pohledovému plášti topidla.

 

Tahy, akumulační výměníky :

Tah je přesně dimenzovaná sestava kanálů sloužící k vedení spalin z topeniště do komínu

Hlavní funkcí tahů je odebrat vysokou teplotu spalinám, naakumulovat ji a následně ji pozvolna předat plášti topidla.

Tah můžeme postavit ležaty, nebo stojatý. Záleží na konstrukci kamen, na prostoru.

1/ Systémové tahy

2/ Stavěné tahy

3/ Akumulační výměníky

Systemovy-tah

1/ Systém KMS – ORTNER

Průmyslově vyráběné modulární tahy ze speciálních šamotů .

Vnitřní kruhový průřez pro dokonalé proudění spalin . Šestihranný venkovní plášť pro - co možná největší plochu sloužící pro předávání energie.

Materiál s vysokou objemovou hmotností 2600Kg/m3 je unikátně řešen - jak pro velkou akumulaci energie ,tak zároveň pro rychlé nabytí . Tepelná vodivost 3,2 W/(m*K).

Vnitřní průřez tahu 180 mm, nebo 160 mm. Tl. stěny 6cm

Další systémy: CMA, Brula, Rath, Wolfshoher, Janča …...a pod.

 

Schmid Systém

Průmyslově vyráběné tahy , modulární systém. Vysoká objemová hmotnost 2750Kg/m3, poměrně vysoký koeficient vodivosti 2,6 W/(m*K).Vnitřní průřez tahu 180mm, tl. Stěny 45mm

1234

2/ Stavěné tahy

 alt=  alt=

 

Lety prověřená konstrukce tahů.

Kamnářsky individualně stavěný tah z desek taženého šamotu . Tahy se postupně zužují.

Tloušťky desek se snižují dle klesající teploty spalin postupujících tahem.

Tl. tahů 6 – 2 cm.

 

3/ Průmyslově vyráběné akumulační výměníky

 alt=  alt=

Ocelová , nebo litinová konstrukce s vnitřním šamotovým pláštěm.

Nebo obráceně - vnější plášť litý šamot, vnitřní plášť ocelový.

 

Plášť (pohledové opláštění kamen)

Podle konstrukce pláště kamna dělíme na lehká, středně těžká a těžká.

Lehká kamna jsou vhodná pro rychlejší vytápění prostor s menší možnosti akumulace

Plášť se prohřeje poměrně rychle (na vyšší teplotu) doba akumulace je kratší.

Těžká kamna se prohřívají po delší době s možností dlouhodobější akumulace.

Všeobecně platí : čím hmotnostně těžší kamna – tím je větší schopnost akumulace.

Kamna možno postavit jako ,, Kontaktní ´´ nebo ,,Hypokaust´´.

 

Plášť nabízíme z těchto materiálů:

 

Litý šamot, tažený šamot , v tloušťkách od 2 do 4 cm , podomítkové kachle- pro omítané plochy.

Kachle ,základní i velkoplošné Hein, K K Poker, MK Profi ,

Žulové, nebo mramorové desky pro lavice a záklopy.

 

 alt=  alt=

Sloupová kamna

 

 alt=  alt=  alt=

Pro sloupová kamna můžeme nabídnout topeniště stavěné, můžeme použít kamnovou vložku , nebo průmyslově vyrobené šamotové topeniště.Tah se staví přímo nad topeništěm , většinou svislý ve třech , nebo pěti sloupcích. Místo tahu je možné nad topeniště instalovat prstence, které ve spirálovitém stoupání spalin dokáži podpořit krátkodobější akumulaci poměrně rychlého topidla.Průřez sloupových kamen může být, kruhový, oválný , čtvercový, nebo obdélníkový. Každý z nás se setkal se sloupovými kamny při návštěvě zámků, klášterů, měšťanských bytů, nebo dobových vil.Sloupová kamna nemusí být stylově laděná pouze do hystorických objektů . Povrchovým i tvarovým provedením je můžeme nasměrovat do libovolně laděného interiéru.Přikládání do sloupových kamen můžeme řešit tak, jak to bývalo řešeno v dřívější době – z jiné místnosti, než v které kamna stojí. Pokud jsou řešena přikládací dvířka v místnosti s kamny, můžeme volit dvířka plná, nebo prosklená. Sloupová kamna jsou v poslední době častým funkčním prvkem moderních interiérů.Jejich velkou výhodou je poměrně malý zástavbový rozměr.  

 alt=  alt=  alt=

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Rychlý kontakt

Centrum krbů a kamen

Březovice 54 / Hořice / 508 01

608 288 528

centrumkrbu@seznam.cz

Akce-novinky

Otevírací doba

Kudy k nám

Člen..

Autorizovany-clen-cechu-kamnaru-jan-praus

Partner-kolem-kamen-centrum-krbu