Záruční pozáruční servis | Centrumkrbu.cz - krby - kamna - sporáky

krbových vložek, krbových kamen, kompletních staveb krbů, sporáků zakoupených u nás.

 

Preventivní prohlídky krbů jsou zaměřeny na:
 

 • Stabilitu a neporušenost  kouřovodů.
 • Napojení kouřovodů  na krbovou vložku, 
 • Napojení kouřovodů na komínové hrdlo.
 • Neporušenost a stabilitu  vnitřních  izolací stavby krbu .
 • Kontorolu  stavu  vnitřního i vnějšího pláště krbové vložky nebo kamen.
 • Průchodnost externího přívodu spalovacího vzduchu.
 • Neporušenosti teplovzdušných rozvodů vedených volným prostranstvím.
 • Uložení ventilátoru.
 • Napojení rozvodů na ventilátor
 • Napojení rozvodů na výdechové mřížky
 • Kontrola těsnících prvků (provazců)  krbové vložky.

 

O provedené preventivní prohlídce bude sepsán a použivatel předán zápis.

Ceny za preventivní prohlídky, opravy a materiál použitý na opravy jsou dány platnými a aktualizovanými ceníky zhotovitele..