Základní pojmy | Centrumkrbu.cz - krby - kamna - sporáky

Topidlo

je zařízení vyrobené nebo postavené za účelem výroby tepelné energie. Mezi topidla řadíme mimo jiné také : Stavěná kamna, kamna s kamnovou vložkou (tahovým systémem), krby s krbovou vložkou, otevřené krby, krbová kamna, sporáky. Každé z jmenovaných topidel  je konstruováno pro jiný způsob využívání.

Každé ,, topidlo" se skládá z několika základních částí jejichž provedení  předurčuje možnosti a schopnosti konkrétního topidla. Srdcem topidla je topeniště , tělem je  opláštění. Chceme-li vytápět   prostor, musíme znát  tepelnou ztrátu daného objektu. Tuto  ztrátu musíme vyrovnat (nahradit) energií  vyrobenou dostatečně dimenzovaným topeništěm. Do konkrétních  prostor je nutné dimenzovat konkrétní topidlo, jehož schopnosti budou vyhovovat  představám o jeho používání.


Topeniště.

Je několik typů topenišť. (Topeniště je prostor určený ke spalování paliva)

Topeniště bezroštové je určené pro spalování dřeva. Topeniště opatřené roštem je vhodné pro spalování uhlí. S přestavitelným roštem pro kombinaci spalování uhlí a dřeva. (Dřevo hoří jiným způsobem než uhlí.)

Každý výrobce řeší jiným způsobem vedení spalovacího vzduchu do topeniště.  U některých topenišť je vzduch pro hoření do topeniště odčerpáván z místnosti, nebo je veden do topeniště přes hrdlo přímo z exteriéru. Každý typ topeniště má jiným způsobem řešené vedení vzduchu pro oplach skla.

Topeniště,  mají jednostupňové (primární),  nebo dvoustupňové (sekundární)  spalování. Jednostupňové spalování  zabezpečí klasické vyhoření paliva - dřeva. Dvoustupňové zabezpečí i vyhoření plynů . Je  hospodárnější  a ekologičtější. Každé topeniště má jinou schopnost regulace. U kvalitního topeniště  můžeme regulovat výkon ve velkém rozmezí . Méně kvalitní topeniště mají horší regulační schopnost - hoří téměř stejným (většinou vysokým) výkonem.  Pokud přiložíme to topeniště dávku paliva , je nutné, regulací rozložit výkon do delšího časového období.

Pro dlouhou životnost, ekonomiku a ekologii provozu topeniště  je podstatná i schopnost udržení vysoké a rovnoměrné teploty v topeništi – vícevrstvé opláštění . Dvojitý (vícevrstvý) konstrukční plášť topeniště má výhodu v tom, že je jeho vnitřní vrstva (litina, šamot, virmikulit) v případě poškození  vyměnitelná. Každé topeniště má jiné schopnosti, přednosti, nebo nedostatky.Mylný může být všeobecný laický názor, že litinové topeniště musí být  to nejlepší . I litina má rozdíly ve své kvalitě.


Opláštění

Je mnoho možností konstrukčního i materiálového provedení opláštění. (Tím nemyslím tvary, styly a estetické možnosti provedení obestaveb). Používáme jiné materiály a konstrukce pro konvekční obestavby, jiné materiály a konstrukce pro sálavé a akumulační obestavby. Volba a návrh konkrétního opláštění sálavých akumulačních systémů vychází z výpočtů, ze správného dimenzování v závislosti na umění a schopnost topeniště a tahového systému.

Pokud budete uvažovat o stavbě krbu nebo kamen, věnujte výběru svůj čas. Vycházejte ze skutečnosti, že to, co Vám má být  vytvořeno, by mělo mít životnost 30 i více let.  Zajímejte se o to, co Vám firma, s kterou jste v kontaktu může a umí nabídnout .

I několikrát měsíčně se setkávám se stavbami krbů, nad kterými zůstává rozum stát. …….Nepoužití izolací, použití nevhodných prašných izolací - skelných vláken, nedostatečné izolování stěn, stropů, prostupů. Neizolované horkovzdušné rozvody vedené po dřevěných konstrukcích  nebo dřevěnými stropy . Použití nevhodných stavebních materiálů - ytongu,porobetonů,sádrokartonu .  Nepředpisové odkouření, bez možnosti údržby a čištění. Nevhodná konstrukce stavby bez možnosti ochlazování obestavby a topeniště. Konstrukce, které po měsíci topení viditelně poškozují stropy místností a okolních stěn, podlah……          Taková díla jsou namířená jako zbraně proti zdraví a majetku těch, kteří by je měli používat.

Většina lidí dá při výběru přednost nižší ceně. Nižší cena se většinou schovává  pouze v neznalostech.  Ten, kdo bezpečné izolační a stavební materiály nezná, tak je logicky nemůže použít. Ten, kdo nezná kamnářské, požární, kominické, stavební a ostatní normy - neřeší je. Je smutné, že to co se původně zdálo levné, stává se za krátký čas nepřiměřeně drahým.

Výběr topidla by se rozhodně neměl podcenit.  Neposílejte prosím e-maily s dotazem typu: "za kolik postavíte krb?". Dejte si dohromady pár základních znalostí o prostorách, které chcete vytápět. Obětujte pár hodin času na konkrétní popovídání o možnostech vytápění. Udělejte si výlet na naši vzorkovou prodejnu do Březovic. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Dřevo je biologická hmota

Je nejznámějším, obnovitelným, a nejsnáze dostupným zdrojem tepla. Dřevo vzniká růstem za pomoci slunečního světla, minerálů a vody. Je tvořeno 43% uhlíku , 37% kyslíku, 5% vodíku, 0,1 % dusíku, 0,5 – 1% minerálními látkami (poplovinami). Složení všech běžných druhů dřeva je zhruba stejné. Rozhodujícím parametrem dřeva - jako paliva - je výhřevnost. Ta udává množství energie obsažené v 1 kg dřeva. Výhřevnost je dána stupněm vysušení. Čím sušší dřevo, tím větší výhřevnost.

Různé typy dřeva mají zhruba stejnou výhřevnost . 1m3 tvrdého dřeva může mít hmotnost 800kg , 1m3 měkkého dřeva 500kg. 500kg měkkého dřeva má podobnou výhřevnost jako 500kg tvrdého dřeva . V každém 1 kg dřeva jsou uschovány zhruba 4 kW tepelné energie. Každé topidlo (kamna, krbová kamna, krbová vložka, nebo kotel) má ,,%´´ uváděnou účinnost. Tato účinnost je vyjádřením schopnosti využití získané energie z 1 kg dřeva. Otevřený krb, který má účinnost cca 20 % dokáže z každého 1kg dřeva dát výkon 0,8 kW. Krbová kamna, která mají účinnost 80% dokáží z každého 1 kg dřeva dát výkon 3,2 kW. Jednoduše řečeno, čím účinnější topeniště, tím menší spotřeba dřeva na požadovaný výkon. Chceme-li Váš domeček , který má tepelnou ztrátu 10kW vytápět, otevřeným krbem s 20% účinností , můžeme za hodinu spálit i 12,5 kg dřeva. Pokud ten samý prostor budeme vytápět kamny nebo krbem s 80% účinností , můžeme za hodinu spálit 3,1 kg dřeva. Účinnost u kvalitních topenišť v dnešní době atakuje hranici 80 - 85 %. (Pozor ! Někteří výrobci jsou schopni své miláčky označit cedulkou s účinností i 95 % a více, -což je nad hranicí pochopení. Papír snese vše.)
Používání dřeva, jako zdroje tepla je známo od pradávna. Dřevem se topilo v ohništích obydlených jeskyní, v proutěných a hliněných chýších, v chalupách, v hradech, klášterech, v zámcích. Ve snaze udržet teplo a ohřát potravu člověk postupně začal přetvářet ohniště v topeniště, učil se využívat schopnosti ohně. Se vzrůstajícími nároky na vytápění a jiné způsoby využívání ohně vyvíjel konstrukce topenišť i plášťů topidel. Začaly vznikat první primitivní kamna, pece. Kdo navštívil Řecko, nebo turecký Efés ví, že v prvním století před našim letopočtem Řekové uměli vytápět své domy horkým vzduchem a spalinami, které vedly z topeniště, podlahou a dutinami ve stěnách . Po několik století se těšily oblibě otevřené krby. Hlavně kvůli příjemné atmosféře, kterou vytváří ,,živel oheň´´. Na několik desítek let se pro vytápění používala převážně fosilní paliva – uhlí. Pokoušeli jsme se topit naftou, topnými oleji a jinými ropnými produkty. Pochopili jsme, že tyto zdroje nejsou ekologické, nevyčerpatelné, a jejich těžba je finančně nákladná. V 70.letech minulého století se začali psát dějiny novodobé kamnařiny. Západní Evropu zastihla ekonomická krize, která dala podnět k vývoji ekonomického a ekologického vytápění obnovitelnými zdroji , k vývoji a zdokonalování topidel .