Konvekční | Centrumkrbu.cz - krby - kamna - sporáky

Konvekční systém je založen na přirozené , (nebo nucené) cirkulaci vzduchu . Studený vzduch má větší objemovou hmotnost než ohřátý vzduch - je těžký, proto se drží ve spodní části vytápěných prostor.

- Teplý ohřátý vzduch má menší objemovou hmotnost (je lehčí) a proto je vytlačován studeným vzduchem od podlahy ke stropu místnosti. Do místnosti postavíme ,,topidlo´´ - krbovou vložku nebo kamna.Topeniště přenosných kamen je opláštěno výrobcem. Kolem topeniště krbové vložky vytvoříme plášť (obestavbu) tak, aby mohlo prostorem mezi pláštěm krbové vložky a pláštěm obestavby proudit dostatečné množství vzduchu. Plášť krbové vložky je ohříván energií , kterávzniká hořením paliva v topeništi. Snimek-014 Studený vzduch vstupuje mřížkou, nikou nebo jiným správně dimenzovaným otvorem do spodní části obestavby (opláštění) .

- Těžký studený vzduch vytlačuje lehčí ohřátý vzduch do vrchních výdechových mřížek pláště nebo obestavby topidla. Ohřátý vzduch vystupuje přes mřížku do vytápěné místnosti - stoupá ke stropu místnosti. Velikost (průřez) výstupních otvorů musí být správně dimenzovaná. Správnou funkčnost konvekčních (horkovzdušných )kamen zabezpečuje dostatečné množství vzduchu proudícího prostorem mezi pláštěm topeniště a pohledovým opláštěním (obestavbou) topidla. V prostorách vytápěných konvekčně (horkovzdušně) naměříme u stropu místnosti vždy teplotu podstatně vyšší, než u podlahy.

(Pokud je konvekční topidlo osazeno prosklenými dvířky - je určitý poměr výkonu topidla předáván do vytápěných prostor sálavým systémem. Poměr tohoto výkonu je dán konstrukcí a velikostí prosklených dvířek.)

Výhody konvekce:

- Pomyslná rychlost vytápění. Ověříme - li teplotu ohřátého vzduchu na výstupní mřížce, zjistíme již po velmi krátké době rozdíl mezi teplotou vzduchu vycházejícího z topidla a teplotou vzduchu v místnosti. Máme možnost vytápět vzdálenější místností (pomocí horkovzdušných rozvodů samotížně, nebo pomoci ventilátoru.)

Nevýhody konvekce:

Konvekcni-prasny-system-vytapeni-konvekcni-kachlova-kamna- Konvekce je založena na ohřevu vzduchu. Vzduch se ohříváním vysušuje . Ohřátý vzduch se dá velmi rychle a snadno ochladit. (Při větrání místnosti) - Velký rozdíl teplot u země (18-19°C) u stropu místnosi (29-33°C). Pocit zimy od nohou není příjemný. Systém je založen na proudění vzduchu, čímž je násobena prašnost. Konvekční vytápění není vhodné pro

alergiky a astmatiky. Vlivem proudění vzduchu se do mezipláště topidla dostává spousta nečistot, které se na plášti topeniště při vysokých teplotách přepalují. Některé nedostatky konvekce lze tlumit. Konvekcni-prasny-system-vytapeni-konvekcni-plechova-kachlova-kamna

Obestavbu konvekčního krbu je nutné osazovat revizními a čistícími dvířky. Vnitřní prostor obestavby je nutné pravidelně a často čistit. Vzduch lze vést vestavbou tak, aby se nečistoty neměly šanci přepalovat na plášti topeniště při vysokých teplotách a poškozovat tak zdraví uživatelů konvekčních krbů. Způsob, jak toto správně vyřešit, je na odbornosti firmy, která montáž takové stavby navrhne a provede. Dále samozřejmě na pečlivosti toho, kdo konvekční topidlo používá.


Konvekční topidla předávají tepelnou energii do vytápěných prostor poměrně rychle, většinou v plném a okamžitém výkonu topidla. Energii není možné ve většině případů provedení možno ukládat (akumulovat).


 

Z důvodu větších výkonů běžných topidel je konvekční systém NEVHODNÝ do nízkoenergetických staveb, do dobře izolovaných objektů a do dřevostaveb.

Pohledovou část konvekční krbové obestavby umíme provést relativně ,,z čehokoliv´´. Hlavní funkcí konvekční obestavby je usměrnit tok proudícího vzduchu kolem pláště krbové vložky. Podpořit proudění ohřívaného vzduchu vnitřkem obestavby a zároveň vytápěnou místností.
Konvekční obestavba - konvekční krb - je především designová - estetická záležitost, která má schopnost předat do vytápěných prostor určité množství energie - ohřátého vzduchu. - Proto můžeme použít pískovec, mramor, žulu, cihly, dřevo - pokud to přeženeme, pak je možno - Vše musí být samozřejmě řešeno ,,bezpečně´´. Základem musí být vhodně použité konstrukční stavebení materiály pro odizolování obkladových prvků.