Regulace hoření | Centrumkrbu.cz - krby - kamna - sporáky

Automaticka-regulace-horeni-timpex

Automatická regulace hoření je řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem „Optimalizace hořícího procesu“ a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do ohniště.

Výhody automatické regulace hoření Timpex

 

- reguluje a optimalizuje průběh hoření
- prodlužuje proces hoření a interval přikládání
- uspoří až 30% vyprodukované energie
- snižuje spotřebu paliva
- snižuje emisní exhalace
- zabraňuje přetopení topného systému
- zvyšuje bezpečnost topení
- prodlužuje životnost topného systému
- zvyšuje účinnost topného systému
- zlepšuje tepelnou pohodu prostředí
- zlepšuje hygienu prostředí
- zvyšuje bezpečnost topení
- signalizuje potřebu dalšího přiložení paliva

Základní složení setu

- Centrální jednotka s řídící elektronikou

- Teplotní čidlo spalin

- Klapka se servopohonem

- Propojovací kabel

SERVOPOHONY

Servopohon je instalován na klapce centrálního přívodu vzduchu. Je propojen pomocí kabelu s centrální elektronickou jednotkou a na základě vyhodnocení zajišťuje regulaci množství vzduchu do ohniště.

Klapka pro centrální přívod vzduchu

Klapka centrálního přívodu vzduchu slouží pro regulaci množství vzduchu do ohniště. Klapka je instalovaná na vstupu CPV ohniště /krb. vložky, kamen nebo stavěného ohniště/ a je ovládána servophonem

TEPLOTNÍ ČIDLO SPALINOVÉ

Teplotní spalinové čidlo do 650°C, nebo 1100°C

   

 

Certifikat-timpex-centrum-krbu-michal-andrle

! Automatická regulace hoření je určena jen pro ohniště vybavené centrálním přívodem vzduchu !Reg 010 Reg070 Reg 100 Reg 110 Reg 200  Reg 300 Reg EQ
Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-010 Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-070 Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-100 Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-110 Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-200 Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-300

Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-eq

< manuál >  < manuál >  < manuál >  < manuál >  < manuál >  < manuál >  < manuál >

Automatická regulace hoření

 • reguluje průběh hoření
 • 1 vstup pro měření teploty /spalin/
 • 1 výstup na ovládání klapky vzduchu do topeniště
Regulace jsou určeny pro regulaci průběhu hoření v topeništi krbu/kamen. Cílem regulace je zvýšení účinnosti spalovacího procesu, zvýšení účinnosti vytápění a prodloužení délky hoření.
 
 
Typ regulace displej vstup výstup výstup el. napájení
    teplota servo relé  
Reg010 1 x LED-zel. 1 1 - adaptér 230/24 V
Reg070 1 x LED-červ.,zel. 1 1 - adaptér 230/24 V
Reg100 LED segment 1 1 - 230 V
Reg110 LED segment 1 1 - 230 V

Automatická regulace hoření + další možnosti regulace

 • reguluje průběh hoření
 • větší počet vstupů pro měření teplot
 • větší počet výstupů pro ovládání servopohonů /klapky, ventily/
 • obsahuje výstupní relé na ovládání externích komponentů /čerpadla, ventilátory apod./
Regulace jsou určeny pro regulaci hoření s cílem zvýšení účinnosti hoření, vytápění a prodloužení délky hoření. Zařízení současně umožňují měřit a ovládat další regulační systémy /komponenty teplovodního vytápění, ventilátory, čerpadla, klapky apod./
 
 
Typ regulace displej vstup-teplota vstup-teplota výstup výstup SD karta
    vysoká nízká servo relé  
Reg200 LED segm. 2 - 2 1 NE
Reg300 dotykový 3 3 4 4 NE
RegEQ dotykový 2 5 4 4 ANO

 Námi nejpouživanější automatickou regulací od firmy Timpex je Reg. 100 / 110 která optimalizuje průběh hoření v ohništi a tím zajišťuje ekonomické a ekologické spalování paliva na jedno teplotní čidlo. Současně zabezpečuje rovnoměrnější a delší vytápění s pozitivním dopadem na hygienu vytápěného prostoru.

Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-100-panel

 

 

1 - centrální řídící jednotka

2 - displej

3 - signalizace automatické regulace

4 - signalizace manuálního provozu

5 - tlačítko "P" a šipka dolů

6 - tlačítko "M" a šipka nahoru

7 - tlačítko "R"

 

 Automatická regulace hoření Reg100 / 110 zvyšuje účinnost topného systému a tím znatelně snižuje finanční náklady na vytápění. 

Technické parametry

Parametry centrální jednotky

Napájení: 230V AC +/-15%

Příkon: cca 3,0VA

Vstupy: 1 analogový TC-K pro teplotní čidlo

1 logický povelový pro dveřní spínač

Výstupy: 1+1 pro ovládání servopohonu, 24V/AC/DC, 1VA

1 akustický

Rozměr celkový: 127 x 105 x 62 mm /d x š x h/

Rozměr podomítkové krabičky: 127 x 105 x 55 mm /d x š x h/

Rozměr nerez panelu: 120 x 85 x 50 mm včetně elektroniky /d x š x h/

Rozměr mezery nerez panelu od stěny: 7 mm

Hmotnost centrální jednotky: 460g

Montáž: jednotka je určena pro montáž k zástavbě do zdi

Průřez připojovacích vodičů: min. 0,75mm² , max. 2,5mm²

Přívodní el. připojení: jen pevné připojení /lanko, drát/ jištěné proti zkratu

Připojení jednotlivých vodičů viz el. zapojení v servisním manuálu

Stupeň znečištění 1 /suché, nevodivé/

Provozní teplota: 0 až 50°C

Skladovací teplota: -10 až +60°C

< Uživatelský manuál Reg 100> 

je modernizovaná verze osvědčeného typu regulace Reg100. Výrobek odpovídá dnešnímu trendu interiérového designu – čistému pojetí, nadčasovosti a luxusu.

 • designově čistý celoplošný panel
 • panel z bílého nebo černého skla
 • kapacitní dotekové ovládání /bez mechanických prvků/
Automaticka-regulace-horeni-timpex-reg-110-panel

1- Centrální řídící jednotka

2- Signalizace automatické regulace

3- Signalizace manuální regulace

4- Displej

5- Tlačítko „P“ a šipka dolů

6- Tlačítko „R“ a potvrdit

7- Tlačítko „M“ a šipka nahoru

Reg110 je osvědčený typ automatické regulace hoření, který je díky své jednoduché instalaci velice oblíbený.. Je určen k regulaci hoření bez požadavků regulovat další zařízení /čerpadla, ventilátory, klapky apod./.

Regulátor se běžně instaluje do interiéru vedle krbové/kamnové obestavby. Princip činnosti zařízení spočívá v regulaci optimálního množství vzduchu do ohniště s cílem dosažení maximální účinnosti spalovacího procesu a nízkých emisních hodnot. Tato regulace v reálu probíhá ve 20 změnách pohybů klapky, resp. v úpravě množství vzduchu do ohniště v celém průběhu hoření. Použití automatické regulace hoření uspoří cca 30% energie. Regulátor mj. obsahuje užitečnou funkci zvukové signalizace, která upozorňuje uživatele o vhodnosti přiložení paliva. Tato funkce je vypínatelná.

Technický popis

Reg110 obsahuje 1 vstup pro měření vysoké teploty spalin a 1 výstup pro ovládání servopohonu, umístěném na klapce přívodu vzduchu do ohniště. Dále umožňuje připojení dveřního spínače /pro činnost regulace není nutné připojení dveřního spínače/. Pro optimální nastavení slouží přednastavené programy, které odpovídají instalovanému topeništi.

Parametry centrální jednotky

Rozměr celkový: 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/
Rozměr podomítkové krabičky: 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/
Rozměr zobrazovacího panelu: 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/
Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/: 7,5 mm
Hmotnost centrální jednotky: 470g
Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim/: 0,2W
Montáž: jednotka je určena k zástavbě do zdi

 < Uživatelský manuál Reg 110>

 

 • Mohu jako uživatel měnit program?

Činnost regulace se řídí programem „Optimalizace hoření“. Nastavení tohoto programu se provádí změnou hodnot tzv. parametrů. Z důvodu, že neodborný zásah do uvedeného programu může zapříčinit nefunkčnost celé regulace, je pro úpravu hodnot parametrů nutné znát heslo. Heslo se předává jen technikům, kteří absolvují odborné proškolení.

 • Z jakého prostoru je nejlepší vzít vzduch pro hoření ?

Doporučujeme napojit vzduch určený do ohniště z technické místnosti, prostorné chodby nebo z garáže. Jako poslední možnost je napojení vzduchu z exteriéru. Nejméně vhodná je varianta přívodu vzduchu z vytápěných prostor – v tomto případě je již ohřátý vzduch vysáván komínovým systémem do exteriéru.

 • Jak velké napětí je na motorku u klapky ?Napětí na servopohonu klapky je 24 V, tzn. napětí bezpečné.Ve tmě nás ruší displej, protože je ve směru pohledu na TV. Je možnost tento displej ztmavit nebo vypnout ?

Uživatel může nastavit základní parametry – jas, zap/vyp zvukové signalizace a vypnutí displeje. V tomto případě je činnost automatické regulace indikována jen blikáním malého trojúhelníku. V případě stisku kteréhokoliv tlačítka se požadované údaje zobrazí na 15 sek.

 • Může automatická regulace vypínat kuchyňskou digestoř v případě otevření krbových dvířek ?

Automatická regulace obsahuje sepínací/rozepínací kontakty instalovaného relé 230V/2A, které jsou ovládány dveřním spínačem. Takže digestoř, v tomto případě, se zapojí na rozpínací kontakty relé.

 • Jaká musí být příprava pro instalaci automatické regulace ?

Jedná se jen o přívod napětí 230V na místo instalace centrální jednotky. Vše ostatní již zařídí mechanik.

 • Jak daleko musí být centrální jednotka od obestavby z hlediska teploty?

Vzdálenost je dána technickými parametry. Maximální dovolená teplota působící na centrální jednotku je 50 ºC.

 • Jakým způsobem se zapíná a vypíná automatická regulace ?

Zapíná se stiskem tlačítka R na předním panelu centrální jednotky, automaticky dveřním spínačem nebo vratným tlačítkem. Regulace se nijakým způsobem nevypíná, vše řídí instalovaný program „Optimalizace hoření“.

 • Zajímalo by mě, jak řešíte problém, že každé ohniště je jiné a má jiné vlastnosti?

Automatická regulace má přednastaveno 30 typů ohnišť a do paměti se dá uložit dalších 70. V případě, že osazené ohniště není v přednastavených hodnotách, je možno změnit parametry na požadované hodnoty manuálně.

 • Dobrý den, zajímalo by mě jak moc složitá je instalace a zda je potřeba k instalaci nějaký odborník?

Instalace je jednoduchá. Vše se propojuje formou konektorů. Nicméně zapojení a nastavení musí zajistit proškolený odborník. Zejména z důvodu správného nastavení výběru ohniště.

 • Chtěl bych se zeptat zda je u automatické regulace tak velká úspora paliva, že se to běžnému uživateli vyplatí?

V ČR, dle statistiky, se v průměru v krbu v zimním období zatápí 3 dny v týdnu. Z úspory paliva, v případě instalace automatické regulace, lze odhadnout finanční návratnost za 2 – 3 roky. Nicméně je potřeba uvážit i další vlastnosti automatické regulace – zlepšení tepelné pohody, zvýšení bezpečnosti provozu, prodloužení životnosti tepelné soustavy apod.

 • Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je možno připojit automatickou regulaci k jakémukoli krbu, kamnům nebo krbovým kamnům ?

Automatická regulace je univerzální z hlediska rozsahu a činnosti regulace. Jediná podmínka pro instalaci a regulaci je existence tzv. centrálního přístupu vzduchu do ohniště – CPV. Tento přístup je realizován většinou kulatou přírubou pod ohništěm o pr. 100 – 150 mm. Na tuto přírubu se instaluje klapka, která reguluje množství vzduchu do ohniště.

zdroj Timpex.cz