Základy o topení

Dřevo je biologická hmota

Je nejznámějším, obnovitelným, a nejsnáze dostupným zdrojem tepla. Dřevo vzniká růstem za pomoci slunečního světla, minerálů a vody. Je tvořeno 43% uhlíku , 37% kyslíku, 5% vodíku, 0,1 % dusíku, 0,5 – 1% minerálními látkami (poplovinami).

Složení všech běžných druhů dřeva je zhruba stejné. Rozhodujícím parametrem dřeva - jako paliva - je výhřevnost. Ta udává množství energie obsažené v 1 kg dřeva. Výhřevnost je dána stupněm vysušení. Čím sušší dřevo, tím větší výhřevnost. Různé typy dřeva mají zhruba stejnou výhřevnost . 1m3 tvrdého dřeva může mít hmotnost 800kg , 1m3 měkkého dřeva 500kg.   500kg měkkého dřeva má podobnou výhřevnost jako 500kg tvrdého dřeva . V každém 1 kg dřeva jsou uschovány zhruba 4 kWh tepelné energie.

Každé topidlo (kamna, krbová kamna, krbová vložka, nebo kotel) má "%" uváděnou účinnost. Tato účinnost je vyjádřením schopnosti využití získané energie z 1 kg dřeva. Otevřený krb, který má účinnost cca 20 % dokáže z každého 1kg dřeva dát výkon 0,8 kWh. Krbová kamna, která mají účinnost 80% dokáží z každého 1 kg dřeva dát výkon 3,2 kWh. Jednoduše řečeno, čím účinnější topeniště, tím menší spotřeba dřeva na požadovaný výkon. Chceme-li Váš  domeček , který má tepelnou ztrátu 10kW vytápět, otevřeným krbem s 20% účinností , můžeme za hodinu spálit i 12,5 kg dřeva. Pokud ten samý prostor budeme  vytápět  kamny nebo krbem s 80% účinností , můžeme za hodinu spálit 3,1 kg dřeva.

 Účinnost u kvalitních topenišť v dnešní době atakuje hranici  80 - 85 %. (Pozor ! Někteří výrobci jsou schopni své miláčky označit cedulkou s účinností i 95 % a více, -což je nad hranicí pochopení. Papír snese vše.) 

Používání dřeva, jako zdroje tepla je známo od pradávna.

Dřevem se topilo v ohništích obydlených  jeskyní, v proutěných a hliněných chýších, v chalupách, v hradech, klášterech, v zámcích . Ve snaze udržet teplo  a ohřát potravu člověk postupně začal přetvářet ohniště v topeniště, učil se využívat schopnosti ohně. Se vzrůstajícími nároky na vytápění a jiné způsoby využívání ohně  vyvíjel konstrukce topenišť i plášťů topidel. Začaly vznikat první primitivní kamna, pece.

Kdo navštívil Řecko, nebo turecký Efés  ví, že v prvním století před našim letopočtem Řekové uměli vytápět své domy horkým vzduchem a spalinami, které vedly z topeniště,  podlahou a dutinami ve stěnách .

Po několik století se těšily oblibě otevřené krby. Hlavně kvůli příjemné atmosféře, kterou vytváří ,,živel oheň´´.

Na několik desítek let se pro vytápění používala převážně fosilní paliva – uhlí. Pokoušeli jsme se topit naftou, topnými oleji a jinými ropnými produkty. Pochopili jsme, že tyto zdroje nejsou ekologické, nevyčerpatelné, a jejich těžba je finančně nákladná. V 70.letech minulého století se začali psát dějiny novodobé kamnařiny. Západní Evropu zastihla ekonomická krize, která dala podnět k vývoji ekonomického a ekologického vytápění obnovitelnými zdroji , k vývoji a zdokonalování topidel .

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Rychlý kontakt

Centrum krbů a kamen

Březovice 54 / Hořice / 508 01

608 288 528

centrumkrbu@seznam.cz

Akce-novinky

Otevírací doba

Kudy k nám

Člen..

Autorizovany-clen-cechu-kamnaru-jan-praus

Partner-kolem-kamen-centrum-krbu