Časté dotazy a požadavky zákazníků:

Časté dotazy a požadavky zákazníků:

1/…Dobrý den, prosím Vás o vypracování cenové nabídky. Chci vytápět obyvák v přízemí , tři místnosti v patře domu. Komín průměr 200mm , obestavba dle zaslané fotografie. Dám přednost nejnižší cenové nabídce….

2/…jak je to vlastně dnes s tím čištění komínů?...

3/…máme doma 10 let krb s krbovou vložkou. Devět roků krb fungoval dobře, teď zatopíme a za hodinu všude smrdí kouř ….

4/…po delší době jsem zatopil v krbu a hrozně to smrdí , ale kouř to není, ten smrdí
jinak…

5/ Chci vytápět dům krbovou vložkou s teplovodním výměníkem. Jakou teplovodní krbovou vložku mi doporučíte?

6/... Potřebuji vytopit  3  místností .  Kamna mohou být  pouze v jedné místnosti. Jsou pro mě výhodnější kamna sálavá nebo konvekční ???

7/... Jaká kamna by jste nám doporučili. Líbí se nám kamna HF 517

8/...touto cestou bychom u Vás rádi poptali krbovou vložku pro náš
rodinný dům - před realizací, v lokalitě DL,


1/…Dobrý den, prosím Vás o vypracování cenové nabídky. Chci vytápět obyvák v přízemí , tři místnosti v patře domu. Komín průměr 200mm , obestavba dle zaslané fotografie. Dám přednost nejnižší cenové nabídce….


Každé topeniště krbové vložky a krbových kamen je jinak konstrukčně řešené .
Na konstrukci topenišť krbových vložek a kamen závisí jejich schopnosti i nedokonalosti .
Konstrukce topeniště ovlivňuje délku hoření, regulovatelnost - možnost snížení a zvýšení výkonu, úspornost paliva, ekonomiku provozu – účinnost spalování, čistotu hoření a hlavně životnost celého topidla.
Každé topeniště je jiným způsobem opláštěné.
Způsob provedeného opláštění předurčuje systém, kterým dokáže předávat vzniklou energii do vytápěných prostor.
Jsou hlavní dva způsoby předávání energie. Sálání a konvekce.

Každý topný systém má své přednosti a své nedokonalosti. Ty je třeba rozeznat a porovnat je s konkrétními podmínkami a představami o vytápění .
To co je u jednoho systému pro jednoho člověka výhodou může být pro druhého člověka v jiném vytápěném prostoru problémem .V rozdílném prostoru se bude stejné topidlo chovat jinak.

Pokud o krb máte opravdový zájem, bylo by nejlepším řešením sejít se, popovídat si o možnostech a schopnostech jednotlivých krbových vložek i o možnostech funkčnosti námi nabízených obestaveb.
Pokud Vám zašleme cenovou nabídku (stejně jako desítka dalších firem) budete porovnávat pouze cenu.
Do cenové nabídky se ani nám, oni ostatním firmám nevejde podrobný popis možného - pro Vás nejoptimálnějšího- řešení . Nabídka bude ,,o ničem´´ pokud nebudeme znát Vaše konkrétní požadavky a představy o využívání topidla .

Pro názornější představu použiji porovnání výběru krbu (kamen) s výběrem auta.
Pro vypracování cenové nabídky jste zadal(a) tyto podmínky :
,, auto by mělo jezdit 50-100km/hod a mělo by být červené ´´
Bylo by na mě vytušit, jak budete auto využívat
budete jim pouze každý den dojíždět 2 km do práce,
budete s autem 400km denně rozvážet kosmetiku,
nebo budete zavážet stavby pískem a stavebním materiálem?
Pořád vybíráte a pouze ,, auto´´.
S topidlem - s krbem je to stejné jako s výběrem auta. Poměrně velká pořizovací hodnota na to, abychom mohli výběr podcenit .Dost nákladná záležitost na to, aby se výběr odehrával bezduchým porovnáním součtových cen několika nekonkrétních cenových nabídek.
Rozdíl ve výběru topidla a auta je pouze v tom, že při koupi auta uvažujeme a počítáme s tím , že ho cca po 5 – 10 letech vyměníme.
A co krb?
Podceněním výběru se může stát již po několika měsících provozu nepoužívanou kulisou bytu, nebo uváženým výběrem funkčním srdcem celého domu na celý Váš život.


2/ …jak je to vlastně dnes s tím čištění komínů?...


Každé malé dítě ví, že kamna potřebují komín.
Ne každý dospělí ovšem ví, že komín musí být v dobrém technickém stavu, aby mohl bezpečně plnit svou funkci – tedy bezpečně odvádět spaliny od spotřebiče (od krbu, kamen, kotle…) z budovy ven do volného prostranství.

Diskutované , médii propírané, téma o komínech – nařízení vlády č.91/2010 Sb. !!! Nejedná se o žádnou novou povinnost !!!
Povinnost kontrolovat a čistit komíny je nám dána již od 16.století, kdy u nás vznikla živnost kominická . Starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů i v dobách Rakouska- Uherska.
Poslední legislativní předpis , který tuto povinnost ukládal , byl zákon č. 133/1958 Sb. o požární ochraně. Ukládal povinnosti kominickým podnikům, provozovatelům spotřebičů paliv a určoval intervaly provádění čištění komínů odvádějících spaliny od spotřebičů !!! na tuhá paliva 6x ročně, na plynná paliva 2x ročně !!!

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. není tedy ničím převratně novým. Podmínky pro čištění spalinových cesta jsou podstatně mírnější.

Je potřeba rozlišit dva základní pojmy:
,,Revize spalinové cesty´´ a ,,Kontrola spalinové cesty´´

Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou podle §5 nařízení vlády č.91/2010 Sb. v těchto případech:
-před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé úpravě komína. -při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, -před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, při komínovém požáru, -při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
(Revizi provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce- revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.)

Kontrolu spalinové cesty provádí jednou ročně způsobilá osoba , kterou je podle §4 Nařízení vlády č.91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru kominictví nevyžaduje se osvědčení revizního technika.

Spalinovou cestu od spotřebičů na tuhá paliva výkonu do 50kW je nutné čistit :
u celoročního provozu spotřebičů 3x (z toho 1x kominík, 2 x možno svépomocí)
u sezoního provozu spotřebičů 2x (z toho 1 x kominík, 1 x možno svépomocí)
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.


3/…máme doma 10 let krb s krbovou vložkou. Devět roků krb fungoval dobře teď zatopíme a za hodinu všude smrdí kouř ….


Naši odpovědi většinou předchází otázka :
,,co je u Vás doma nového, neměnili jste okna ???´´

…..ano měnili, ale já se ptal na to proč nám smrdí krb ….

Tak tedy ……každý spotřebič na tuhá paliva potřebuje pro své hoření vzduch (kyslík).
Krb, krbová vložka je schopna během hodiny hoření spotřebovat (odčerpat) z místnosti
250-300m3 vzduchu.
Výměnou okem došlo k uzavření obytného prostoru
Běžně velký rodinný domek je během hodiny hoření krbu bez vzduchu – vzniká podtlak.
Krbová vložka těžko hoří, v místnosti je cítit kouř.
V místnosti s kamny, nebo s krbovou vložkou je nutné zabezpečit plynulé dovětrávání.
Při topení dovětrávat mikroventilací.
Nedostatek vzduchu v místnosti může způsobovat nepříjemné pocity, bolesti hlavy .
!!! Spaliny v místnosti jsou životu nebezpečné !!!


4/…po delší době jsem zatopil v krbu a hrozně to smrdí , ale kouř to není, ten smrdí
jinak….


Předpokládám, že máte konvekční krb, nebo konvekční kamna.
Systém funkčnosti těchto spotřebičů je založen na proudění vzduchu, který sebou do mezipláště (komora mezi pláštěm topeniště a pláštěm obestavby ) nanese hromadu nečistot, které se tu usadí.
Zbytky kůže, naše vlasy, chlupy , chlupy domácích mazlíčků, prach, pavouky. .
Tyto nečistoty se pak na plášti topeniště nebo na kouřovodech po zatopení přepalují při vysokých teplotách.
Pokud zatopíme po delší pauze, těchto nečistot je větší množství, a proto je více cítíme.
Během topné sezony tyto nečistoty přepalujeme častěji – s pravidelností , takže si většinou zápachu nestačíme všimnout.
Je nutné si uvědomit, že přepalováním jmenovaných nečistot dostáváme do vzduchu a tím i do plic rakovinotvorné výpary .
Konvekční systémy – krby i kamna je nutné pravidelně čistit!!!
Pokud se tedy máme možnost do jejich plášťů dostat .

Jste-li majiteli konvekčních krbů nebo kamen – doporučuji vzít baterku, zrcátko a nakouknout ,,pod pokličku´´ mnohdy to bývá hygienický zážitek.Sousedům a známým tento zážitek ve vlastním zájmu nedopřávejte!


5/ Chci vytápět dům krbovou vložkou s teplovodním výměníkem. Jakou teplovodní krbovou vložku mi doporučíte?


Odpověď musím začít pro lepší pochopení opravdu hodně ,, ze široka´´.
Zářízení určená k výrobě tepelné energie označujeme všeobecně jako ,,TOPIDLA´´.
Topidla dělíme podle druhu vstupní (dodávané) energie , kterou potřebují k přetvoření na energii tepelnou . Máme topidla na elektrickou energii, na plyn , na biolíh, na naftu, na tuhá paliva – na uhlí nebo na dřevo . Topidla dále dělíme podle konstrukce, která předurčuje způsobu jejich základního využívání. Každé topidlo by mělo být konstruováno tak, aby dokázalo co možná nejúčinnějším způsobem vyprodukovat potřebnou energii .
Topidla konstrukčně dělíme na : krby, sporáky, kamna, kotle, lázeňská kamna, udírny, pece …….
Krb - estetické topidlo určené pro vytápění obytných prostor . Sálavým nebo konvekční m způsobem . Sporák – topidlo konstruované pro tepelnou úpravu potravin, jeho druhou funkcí je vytápění obytných prostor . Kotel – topidlo konstruované prvotně pro ohřev vody určené k rozvodu do radiátorů, podlah nebo akumulačních nádob , pro ohřev užitkové vody . Kamna jsou na vytápění. Udírna je na uzení . Pec je na pečení Každé z jmenovaných TOPIDEL má jinou konstrukci topeniště a jinou konstrukci opláštění. Každé je konstruováno pro rozdílné využití. Topidlo lze konstruovat i pro více způsobů využití . Sporákem můžeme ohřívat také vodu do radiátorů. Na krbových kamnech můžeme také vařit. I v našem oboru platí pravidlo, že čím víc funkcí, tím horší požadované výsledky . Chceme-li autem jezdit v hlubokém sněhu, musíme nasadit řetězy. Jezdil by však s nimi někdo celoročně?!?
Chcete si pořídit běžně konstruovanou krbovou vložku opatřenou teplovodním výměníkem, nebo běžná krbová kamna s osazeným teplovodním výměníkem ? Máte představu, že budou fungovat stejně a se stejným komfortem jako speciálně konstruované topeniště kotle? Pak by srovnatelnou představou mohlo být pořízení osobní ho auta s velkým kufrem , ke každodennímu převážení několika tun písku nebo betonu. Myslíte , že by to nešlo?!? Samozřejmě, že by šlo v kufru osobního auta písek převážet. Zakázané to není. Pár drobných problémů při nakládání a několik větších problémů při vykládání vyrovná prodejcova slibovaná nízká spotřeba pohonných hmot a nízká cena mnou pořízeného automobilu v porovnání se spotřebou a cenou sklápěčky . A taky je ten osobák daleko hezčí !!!
Každé malé dítě ví, že máme osobáky, náklaďáky, cisterny, autojeřáby …..Každé k jinému využití.
Ne každý dospělák si ovšem všimne základních rozdílů mezi krbovou vložkou, krbovými kamny a kotlem……. rozměry topeniště, umístění výměníku, velikost přikládacích dvířek. Ne každý ví, že každé topidlo , které ohřívá vodu je třeba čistit, neboť se zde potkávají dvě rozdílné teploty. Vysoká teplota spalin působící na daleko chladnější výměník, způsobuje dehtování. Pokud se dehty neodstraňují vzniká na výměníku kyselé prostředí , které způsobuje rychlou korozi výměníku – krátkou životnost spotřebiče. Čím nedokonalejší konstrukce topeniště, tím častější musí být údržba a servis. Je mnoho teplovodních krbových vložek, kde výrobce neuvažoval o tom, že ji budeme muset čistit. Prostě se do míst potřebných k čištění nedostaneme. Zeptejte se svých otců a dědů jak často čistili v kotelnách své kotle a uvědomte si , že podobnou frekvencí budete čistit ve svých obývacích pokojích své krbové vložky nebo kamna s výměníkem.

Takže naše doporučení: ,,když teplovodní krbová vložka, - tak konstrukčně co nejpodobnější kotli´´.
• Co možná nejmíň vyzařované energie přes prosklení. Menší prosklení nejlépe dvojí nebo trojí sklo.
• Hluboké šamotové topeniště,
• Každopádně bezroštové topeniště. Rošt je konstrukce vhodná pro spalování uhlí.
• Citlivě regulovatelný výkon.
• Dobrý přístup k čištění výměníku .
• Možnost odstavení výměníku v případě výpadku el. energie. Nezávislost na el. energii.
• Pokud možno nezávislý – vyměnitelný, demontovatelný teplovodní výměník.
• Použití všech bezpečnostních prvků. Pojištovací ventily, chladící smyčka, akumulační nádrž.
• Odborná montáž.
Ti, kteří slepě vybírají ,,tu nejlevnější´´ z bohatých nabídek většiny internetových obchodů ( jejichž prodejci přicházejí do přímého kontaktu s nabízeným sortimentem nejčastěji při rodinné procházce obchodním domem s průmyslovým zbožím, nebo při opisování parametrů nabízených výrobků z katalogů) často ve skutečnosti pořizují ,, drahý technický nesmysl´´.


6/ ... Potřebuji vytopit  3  místností .  Kamna mohou být  pouze v jedné místnosti. Jsou pro mě výhodnější kamna sálavá nebo konvekční ???


Z mého pohledu bych každopádně volil kamna sálavá. Neohřívají vzduch, ale předměty v místnosti.
Sálavé teplo je daleko příjemnější, přirozenější.
Sálavé vytápění - je záření. Stejným způsobem jak září sluníčko - tak září (sálají kamna).
Konvekce - to je ohřívání vzduchu – fén foukající  ohřátý vzduch .
Šíření tepla do vedlejší místnosti bude složité jak pro sálavá tak i pro konvekční kamna.
Od sálavých kamen nám  bude vedlejší místnosti   vyhřívat sálavé teplo přeměněné do konvekce.
Sálavá kamna ohřejí předměty (stěny, podlahu ) v místnosti a od těch se následně ohřeje vzduch. Ten nám díky proudění ohřeje místnost vedlejší.                                                                                                     Pokud to naše sluníčko (naše kamna) dokáží  dozářít do vedlejší místnosti , tak budou vytápět  místnost  přímým sálaním.
Položil  bych Vám  tři otázky ,  kterými  si  odpovíte
Kdy budete mít v domě tepleji  ???
                1/Když bude venku foukat teplý  jižní  vítr.
                      2/Když bude venku svítit sluníčko
                             3/Když bude zatažená obloha.

Blahopřeji  !!!


7/... Jaká kamna by jste nám doporučili. Líbí se nám kamna HF 517


Kamna můžete vybírat třemi způsoby:

1) Podle vzhledu - co se Vám líbí
2) Podle strohých popisů v internetových prodejnách
3) Podle schopností a konstrukce kamen,podle velikost vytápěných prostor a tepelné ztráty jednotlivých vytápěných místností

I my bychom mohli nabízet kamna prvními dvěmi uvedenými způsoby. Ale jelikož cítíme zodpovědnost za funkčnost výrobku, které nabízíme, nabízíme našim zákazníkům vždy třetí variantu.

Pokud bychom měli doporučit jakákoliv kamna s teplovodním výměníkem, bylo by potřeba znát poměr výkonu spotřebiče "do vody" a do konvekce (do sálání). Tento podíl výkonu je nutné porovnat s tepelnou ztrátou místnosti, kde budou kamna stát a s tepelnou ztrátou ostatních vytápěných místností. Důvodem tohoto porovnání je správné rozdělení výkonů kamen do jednotlivých vytápěných prostor.
Nechcete-li výběr kamen podcenit, obětujte svým budoucím kamnům, které budete používat 10 i více let pár hodin času a navštivte nás na naší vzorkové prodejně v Ostroměři. Vezměte sebou alespoň hrubý nákres vytápěných místností s rozměry a zjistěte pár základních informací o stavbě Vašeho domu (složení stěn, podlah a stropů - zaizolovanost domu).


8/...Rádi bychom u Vás poptali krbovou vložku pro náš
rodinný dům - před realizací, v lokalitě ...


Rádi bychom i Vám nabídli standartní postup spolupráce oceňovaný
většinou našich zákazníků.
Na rovinu řečeno - v době vyslechnutí této nabídky se zákazníkům
většinou zdá setkání a konzultace na naši vzorkové prodejně
zbytečnou ztrátou času, po konzultaci většina z nich mění názor.
Navrhovaným setkáním nechceme každopádně marnit Váš čas.

Mezi neodbornou (bohužel mnohdy i odbornou ) veřejností koluje mnoho
zkreslených představ o možnostech a způsobech využívání jednotlivých
druhů topidel.
Jsme přesvědčeni o tom, že každý, kdo vybírá krb, stavěná kamna ,
přenosná krbová kamna , krb s teplovodní krbovou vložkou či sálavá
stavěná kamna , nebo kamna s teplovodním systémem by se měl dozvědět
co od jednotlivých topidel může očekávat , jak topidlo může - nebo
taky nemusí fungovat.

Je několik základních systémů pro vytápění.
Topidla konvekční, sálavá s menší či větší možností akumulace .
Topidla kombinovaná.
Každý systém má své přednosti , může mít i své nedokonalosti.
Lze využít předností, někdy lze využít i nedokonalostí jednotlivých
systémů.
Je mnoho konstrukčních rozdílů mezi jednotlivými topeništi.
Nelze postavit ve dvou naprosto stejných domech systémově a
konstrukčně stejné topidlo (krb, kamna) pokud bude každý z
uvažovaných domů využívaný jiným způsobem a jinou frekvencí.
Jiná konstrukce pro chalupáře - jiná pro rodinu, kde bude topidlo
hlavním - pravidelným tepelným zdrojem.
Topidla si však mohou být naprosto vzhledově podobná.
Nebo mohou být vzhledově rozdílná a funkčnost může být obdobná.

Nechcete- li výběr topidla podcenit, obětujte výběru pár hodin času.

Správná volba Vám může vrátit vloženou investici , nejen do času
stráveného výběrem, ale i investici za pořízení.
Nemáte-li v úmyslu pořídit nefunkční krátkodobou kulisu, pak věřte,
že správnou volbou můžete ovlivnit pohodu ve Vašem domě, bytu či
chalupě na mnoho let.
- Na základě Vašich představ o využívání topidla,
- na základě rozměrových možností stavby topidla,
- na základě uspořádání a velikostí předpokládaných vytápěných
místností
- na základě komínových možností
doporučíme konstrukčně a systémově vhodné topidlo,
vypracujeme grafický návrh, cenovou nabídku , stavbu zaměříme.
Na základě Vašich priorit pak budeme rádi stavbu topidla realizovat.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Rychlý kontakt

Centrum krbů a kamen

Březovice 54 / Hořice / 508 01

608 288 528

centrumkrbu@seznam.cz

Akce-novinky

Otevírací doba

Kudy k nám

Člen..

Autorizovany-clen-cechu-kamnaru-jan-praus

Partner-kolem-kamen-centrum-krbu