Teplovodní

Energie je získávána spalováním dřeva v topeništi krbové nebo kamnové vložky s teplovodním výměníkem.

Výhody:

- Rychlost náběhu topidla (1-3 hod).

- Možnost teplovodního vytápění více vzdálenějších místností.

- Možnost akumulace ohřívané vody.

Nevýhody:

- Krátká životnost topidla (vychází z konstrukčního řešení topeniště, použitých materiálech , možnosti čištění výměníků a provádění pravidelné údržby .  10-15 let ?!?

- V případě přikládání a údržby z obytné místnosti – nutnost častého ,,velkého´´ úklidu (kotelna z obyváku ).

- Plná závislost topidla na el. energii, bez které se dá topidlo provozovat pouze zcela mimořádně a naprosto krátkodobě.    Topidlo nelze užívat jako záložní zdroj .


 

Absorber - " teplá voda s rozumem "

 

Absorber nám dovoluje využívat energii vyzařovanou z pláště krbové vložky.

Tepelnou energii získáváme obdobným způsobem jako je tomu při využívání slunečního záření pomocí teplovodních absorberů na střechách domů.

Používáme speciálně vyrobené absorbery, které umístíme mezi plášť krbové vložky a plášť obestavby. Teplo vyzařované krbovou vložkou absorber zachytí a energii předá do teplovodního systému.

Obrovskou výhodou absorberů je jejich nezávislost a nespojitost s krbovou vložkou.Teplo není předáváno spalinami jak je tomu u většiny teplovodních topidel . Nedochází k ochlazování spalin, vracející se zpětné chladnější vody ze systému, následnému dehtování, tvorbě kyselého prostředí a tím ke zkracování životnosti výměníků a tím i celých topidel. Důsledkem toho odpadá i nutné periodické čištění výměníků . To má samozřejmě obrovský vliv na daleko delší životnosti topidel.

Absorbery dokáží předat výkon 2 až 9 kW – to samozřejmě v závislosti na jejich konkrétní velikosti. Díky absorberům máme možnost nadimenzovat i požadovaný potřebný výkon konkrétního topidla.

Absorber můžeme instalovat k jakékoliv krbové vložce , do konvekčního i sálavého systému.

Výhodou absorberů oproti výměníkům umístěných v topeništi , nebo ve spalinové cestě je , že  není zatěžován přímou obrovskou  teplotou ohně  nebo spalin. Nezanáší  se spalinami a tudíž jej není potřeba nijak za celou životnost čistit. Nekoroduje (je z mědi a hliníku), vydrží vysoké teploty a tlaky.  Absorbéry je možno zadat do výroby v  rozměrech  dle požadovaného výkonu. 

AbsorberAbsorber-1

Teplovodní

Voda má velmi dobrou schopnost pro přenos – šíření tepelné energie. Této schopnosti je možno využít u vytápění kamny nebo krbem. Na trhu je v dnešní době dlouhá řada topidel konstruovaných pro možný ohřev vody. Při výběru teplovodního topidla by si měl každý uvědomit několik zásadních faktů. Speciálním a nejvyvinutějším tepidlem , které je určené k ohřevu vody je ,,KOTEL.´´ Pokud si pozorně prohlédneme kotel (na tuhá paliva) a porovnáme jeho konstrukci s běžnými kamny, nebo s běžnou krbovou vložkou s výměníkem - uvidíme několik zásadních rozdílů. Velikost topeniště , velikost spalovací komory, konstrukce a umístění výměníku , velikost přikládacích dvířek….. Pokud bychom požadovali obdobné schopnosti od krbů a kamen jako od kotlů – asi bychom měli hledat topidlo , které bude kotli konstrukčně co nejvíce podobné.

 

Teplovodni-krby

 

Voda je v krbových vložkách a v kamnech ohřívána ve výměnících . Výměníky jsou stavěné buď do pláště topidla, nebo do spalinové cesty. U spalinových výměníků se potkávají dvě rozdílné teploty. Vysoká teplota spalin a nízká teplota vody vracející se z topného okruhu. Vlivem tohoto rozdílu teplot dochází ke kondenzaci a k dehtování. Výměníky zarůstají sazemi – je nutné se o ně starat – musíme je čistit.Většina výrobců doporučuje provádět čištění min, po 3-4 týdnech (Pozor, někteří výrobci topidel mají výměníky řešeny tak, že čištění není možné provést - servis a čištění je takřka nemožné).

 

Pokud výměník nebudeme pravidelně čistit, zaroste sazemi – saze nedovolí prostupu tepla k výměníku , poklesne požadovaný výkon. Pod sazemi se vytvoří kyselé prostředí, které způsobí korozi výměníku a tím můžeme docílit velmi krátké životnosti topidla.

Celkový výkon topidla získáváme součtem několika samostatně a souběžně vznikajících výkonů:

1/Sálavá složka - z prosklených dvířek a z pláště obestavby.

2 a / Konvekční složka – ohřátý vzduch procházející mezipláštěm obestavby.

2 b / Sálaná složka vyzařovaná z pláště obestavby.

3/Výkon samotného teplovodního výměníku.

Teplovodni-vymenik-zapojeni Teplovodni-vymenik-zapojeni-1 Teplovodni-vymenik-zapojeni-2 Teplovodni-vymenik-zapojeni-3

Každý výrobce je povinen uvádět poměr těchto výkonů . Každý prodejce by měl svého zákazníka na tento poměr upozornit a měl by doporučit topidlo vhodné k vytápění konkrétního prostoru. (Každou chvíli slyšíme o problémech typu : ,,koupil jsem si kamna s výměníkem - v obyváku máme 38°C, v ostatních místnostech max. 18°C – kde se stala chyba ???).

Teplovodní systém je velmi dobrá záležitost, ale při jeho výběru je nutná spolupráce s odborníky. Spolupráce se zkušeným kamnářem nebo krbařem a se zkučeným topenářem. Systém není možné ,,ošulit´´. Je nutné vybrat kvalitní topidlo pro jeho co možná nejdelší životnost , správně dimenzovat potřebný výkon a použít potřebné bezpečnostní prvky, které udělají z topidla topidlo a ne natlakovanou bombu v obyváku.

Pokud pořizujete krb jako náhradní (záložní) zdroj tepla - pak je otázkou: Jak budeme topit při výpadku el. proudu? Pokud nebudeme investovat do akumulační nádrže, nevyřešíme samotíž, nebo pokud nebudeme čerpadlo pohánět jiným způsobem (elektrocentrálou) - budeme mít prostě smůlu, nebudeme topit. Záložní zdroj s autobaterií, který je také řešením je schopný fungovat cca na 5-6 hodin – (doba potřebná na dohoření kvalitního topeniště.) Pár lidí nám už dalo v tomto směru za pravdu. ...Výpadek proudu? U nás? To je nesmysl!... Pak zafoukal vítr , popadaly stromy, přetrhalo se el. vedení a v domě se celý týden netopilo. To není pohádka - to je realita.

 

Pokud máme v krbové vložce výměník, znamená to, že budeme pracovat s vodou, která je natlakovaná do systému. Zvyšující teplotou se voda roztahuje - zvětšuje svůj objem. Krbovou vložku určitě topenář opatří z možného důvodu přetopení alespoň pojistným ventilem a chladící smyčkou. Zapojeni-voda

 

Tlak - to je velký ,, prevít´´. Už jste slyšeli o tom, že někdy někomu bouchl kotel ??? Já ano, většinou prý bylo štěstí, že bouchl v kotelně. Stát se to může z nejrůznějších příčin (selhání pojistného ventilu, technická závada na regulaci , přicpání rozvodového potrubí , zaseknutí čerpadla ...) Víte, že stejným způsobem může explodovat i krbová vložka? Ano, může! Problém může být i v tom, že krbovou vložku chceme mít na očích - v obyváku, ne v kotelně. Dost strašení !!!

 

Nejsme odpůrci tohoto systému vytápění. Pouze se naše zákazníky snažíme usměrnit ve výběru topidla . Za určitých podmínek může být teplovodní krb, nebo kamna s výměníkem třeba i nejvhodnějším řešením pro vytápění.

 

K teplovodnímu vytápění patří krom ,,krbové vložky´´ také bezpečnostní prvky

Ten, kdo tento systém podcení, ve snaze ušetřit, se může těžce spálit.

Zájem o teplovodní krbové vložky je poměrně velký.

 Krbova-vlozka-s-vymenikem-teplovodnim 

 

I několikrát denně se setkáváme se zákazníky, kteří si přicházejí ověřit informace  o provozu teplovodních vložek  získané od "specializovaných   internetových obchodů", nebo jiných  odborně zaměřených, prodejen nabízejících od krbů přes hřebíky,  vodovodní baterie, zahradní techniku až po hrnce a pokličky.

 

Většinou jsou zákazníci poučeni pouze o výhodách tohoto systému. Málokdy vědí, co vše tento systém potřebuje - akumulační nádrž, čerpadla, dochlazovací ventil, pojistný ventil, termostatický ventil, odvzušňovací ventil, záložní zdroje, vychlazovací smyčka.. 

Akumulacni-nadrz_2

 

Ten, kdo si pořizuje teplovodní krbovou vložku, by měl vědět pár základních informací:

 Krbova-vlozka-s-vymenikem

1/ Je několik typů teplovodních vložek.Většina těch lacinějších krbových vložek je opatřena ocelovým výměníkem. Životnost výměníku se může odhadovat cca na 10 let. Kdo chce ušetřit určitě by si měl  pořídit  vložku s výměníkem, který není pevnou součástí vložky, ale je vyměnitelný (demontovatelný).

 

 2/ Spaliny odcházející z topeniště  kolem výměníku - jsou  vždy ochlazovány chladnější vodou ve výměníku - dochází k většímu dehtování ( v porovnání s klasickou KV). Je třeba častěji čistit sklo, odkouření, komín. Je potřeba mít dobrý přístup k výměníku a k odkouření. (Výměník by se měl  čistit jednou za 3 - 4 týdny) Bohužel u většiny typů krbových vložek s výměníkem si při čištění většinou uděláme z obyváku na několik hodin kotelnu. Kdo čistil kotel - ví, o čem je řeč.

 

3/Pokud pořizujete krb jako náhradní (záložní) zdroj tepla - pak je otázkou: Jak budeme topit při výpadku el. proudu? Pokud nezainvestujeme do akumulační nádrže, pokud  pro akumulační nádrž nevyřešíme samotíž, nebo pokud nebudeme čerpadlo pohánět  jiným způsobem (benzinovou elektrocentrálou)  - budeme mít prostě smůlu, nebudeme topit. (Záložní zdroj s autobaterií, který je také řešením  je schopný fungovat cca na 5 hodin - na dohoření KV.)  Pár lidí nám už dalo v tomto směru za pravdu. ...Výpadek proudu? U nás? To je nesmysl!... Pak zafoukal vítr, popadaly stromy, přetrhalo se el. vedení  a v domě se celý týden netopilo. To není pohádka - to je realita.

Teplovodni-vymenik-aquador  

4/Pokud máme v krbové vložce výměník, znamená to, že se zde pracuje s vodou, která je natlakovaná do systému. Zvyšující teplotou  se voda roztahuje - zvětšuje svůj objem. Krbovou vložku určitě topenář opatří z možného důvodu přetopení  alespoň pojistným ventilem a chladící smyčkou.

Tlak - to je velký "prevít". Už jste slyšeli o tom, že někdy někomu bouchl kotel ??? Já ano, většinou bylo štěstí, že bouchl v kotelně. Příčina může být různá (opotřebení, vadná součástka,přicpání rozvodového potrubí ...)Víte, že stejným způsobem může bouchnou i krbová vložka? Ano, může! Problém je v tom, že krbovou vložku chce mít  každý  v obyváku,  ne v kotelně.

 

Dost strašení !!! Ono to  jde. Ale chce to "své".

Tomuto systému se  musí se  dát vše - co  vyžaduje. Ten, kdo tento systém podcení, ve snaze ušetřit, se může těžce spálit.

Barak

Zapojeni-krbove-vlozky-schmid-s-teplovodnim-vymenikem

Schema-romotop-regulus

Vlozka-na-vodu

 


uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Rychlý kontakt

Centrum krbů a kamen

Březovice 54 / Hořice

+420 493 691 311

info@centrumkrbu.cz

Otevírací doba:

Po-Pá: 8-17:00

So:         8-11:30

Akční nabídka

Akcni-nabidka-na-kamna-krbove-vlozky-krby

Kudy k nám

napište nám

Jméno
Email
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvacet a šest 

Člen..

Autorizovany-clen-cechu-kamnaru-jan-praus

Partner-kolem-kamen-centrum-krbu