Teplovodní vytápění, teplovodní krby

Energie je získávána spalováním dřeva v topeništi krbové nebo kamnové vložky s teplovodním výměníkem.

Výhody, nevýhody

 

- Možnost  vytápění vzdálenějších místností a prostor  od  samotného topidla.

- Možnost akumulace ohřívané vody.

 

- Krátká životnost topidla (vychází z konstrukčního řešení topeniště, umístění výměníků , použitých materiálů ,

   možnosti čištění výměníků a provádění pravidelné údržby.)

- V případě přikládání a údržby z obytné místnosti – nutnost častého ,,velkého´´ úklidu (kotelna z obyváku ).

- Plná závislost topidla na el. energii, bez které se dá topidlo provozovat pouze zcela mimořádně a naprosto krátkodobě.   

  Topidlo nelze užívat jako záložní zdroj  při dlouhodobém výpadku el. energie.


 

Absorber

 

Absorber je prvek, který nám dovolí  využívat energii vyzařovanou z pláště krbové vložky, výměníků, nebo tahových systémů.

Vodu ohříváme  obdobným způsobem jako je tomu  při  slunečním záření na absorbery umístěné  na střechách domů.

Absorber přebírá vyzařovanou tepelnou energii  hliníkovými  plochami - lopatkami. Následně ji převádí do soustavy měděných trubiček, kterými proudí kapalina.  Ohřátá kapalina je odváděna do akumulační nádoby.

Obrovskou výhodou absorberů je  nespojitost s krbovou vložkou.

Teplo není předáváno spalinami jak je tomu u většiny teplovodních topidel, ale vyzařováním tepla z pláště topidel.

Nedochází k ovlivňování topného procesu ve spalovací komoře, k  následnému dehtování . 

Absorbery není nutné čistit.

Absorbery dokáží převzít a předat výkon 2 až 9 kW (dle velikosti  a nahřívaných ploch)

Absorber můžeme instalovat k jakékoliv krbové vložce , do konvekčního i sálavého systému.

Absorber nepodléhá poviným dvouletým kontrolám jako je tomu u teplovodních kamen a krbových vložek.

AbsorberAbsorber-1

Teplovodní krbové vložky , teplovodní krby

Voda má velmi dobrou schopnost pro přenos tepelné energie.

Této schopnosti je možno využít u vytápění kamny nebo krbem.

Na trhu je v dnešní době dlouhá řada topidel konstruovaných pro možný ohřev vody.

Při výběru teplovodního topidla by si měl každý uvědomit několik zásadních faktů.

Speciálním a nejvyvinutějším tepidlem , které je určené k ohřevu vody je ,,KOTEL.´´

Pokud si pozorně prohlédneme kotel (na tuhá paliva) a porovnáme jeho konstrukci s běžnými kamny,

nebo s běžnou krbovou vložkou s výměníkem - uvidíme několik zásadních rozdílů.

Velikost topeniště , velikost spalovací komory, konstrukce a umístění výměníku , velikost přikládacích dvířek…

Pokud bychom požadovali obdobné schopnosti od krbů a kamen jako od kotlů – asi bychom měli hledat topidlo , které bude kotli konstrukčně co nejvíce podobné.

 

Teplovodni-krby    Voda je v krbových vložkách a v kamnech ohřívána ve výměnících .

    Výměníky jsou stavěné buď do pláště topidla, nebo do spalinové cesty.

    U spalinových výměníků se potkávají dvě rozdílné teploty.

    Vysoká teplota spalin a nízká teplota vody vracející se z topného okruhu.

   Vlivem tohoto rozdílu teplot dochází ke kondenzaci a k dehtování.

   Výměníky zarůstají sazemi – je nutné se o ně starat – musíme je čistit.

   Většina výrobců doporučuje provádět čištění min, po 3-4 týdnech

   Pokud výměník nebudeme pravidelně čistit, zaroste sazemi – saze nedovolí

                   prostupu tepla k výměníku , poklesne požadovaný výkon.

  Pod sazemi se vytvoří kyselé prostředí, které způsobí korozi výměníku a tím

                                                                           se zkrátí  životnost  topidla.

Celkový výkon topidla s teplovodním výměníkem je dán součtem výkonů:

1/    Sálání   -  z prosklených dvířek a z pláště obestavby.

2/    Konvekcí – ohřátý vzduch procházející mezipláštěm obestavby.

3/   Výkon samotného teplovodního výměníku.

Teplovodni-vymenik-zapojeni Teplovodni-vymenik-zapojeni-1 Teplovodni-vymenik-zapojeni-2 Teplovodni-vymenik-zapojeni-3

Každý výrobce je povinen uvádět poměr těchto výkonů .

Důvodem je možnost správného nadimenzování výkonu topidla pro jednotlivé prostory .

Častým problémem - důsledkem neznalosti více složek výkonu

                    je přetápění místnosti v které je topidlo postaveno a nedotápění místností ostatních.

Každý prodejce by měl svého zákazníka na tento poměr upozornit a měl by doporučit topidlo vhodné k vytápění konkrétního prostoru.

Při volbě teplovodního vytápění  je  nutná spolupráce s odborníky.

Spolupráce  kamnáře nebo krbaře  se zkušeným topenářem. Systém není možné ,,ošulit´´.

Je nutné vybrat kvalitní topidlo pro jeho co možná nejdelší životnost 

  Pořizujete teplovodní  krb jako náhradní (záložní) zdroj tepla ?

       ...  přemýšleli jste čím budeme topit  pokud  nastane  dlouhodobější  výpadku el. proudu?

Pokud nebudeme mít řešené samotížné vytápění , pokud nebudeme investovat do akumulační nádrže u niž bychom vyřešíme samotíž,

nebo pokud nebudeme čerpadlo pohánět jiným způsobem  (např. elektrocentrálou) - budeme mít prostě smůlu, nebudeme topit.

Záložní zdroj ,  který může být částečným řešením je schopný fungovat cca  8-10  hodin – (doba dostatečná  na dohoření  paliva v  topeniště.)

 

 

 

. 

           

 

       

 


uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Rychlý kontakt

Centrum krbů a kamen

Březovice 54 / Hořice / 508 01

608 288 528

centrumkrbu@seznam.cz

Akce-novinky

Otevírací doba

Kudy k nám

Člen..

Autorizovany-clen-cechu-kamnaru-jan-praus

Partner-kolem-kamen-centrum-krbu