Horkovzdušná topidla - konvekční krby

Konvekcni-krb-4

   

    Vzduch procházející obestavbou je ohříván krbovou vložkou (a kouřovodem).

    Studený vzduch vstupuje mřížkou, nebo nikou  do  spodní části krbové obestavby.

    Ohřátý vzduch z obestavby vystupuje  mřížkou nebo otvorem  ve vrchní části obestavby.

 

Výhody a nevýhody  konvekce

- Pomyslná rychlost konvekčního - horkovzdušného vytápění.

   Ověříme - li teplotu ohřátého vzduchu na výstupní mřížce, zjistíme po krátké době funkčnost topidla.

   (Teplý vzduch z mřížky  vlivem fyzikálních vlastností nastoupá ke strotu místnosti.)

- Možnost vytápění vzdálenějších místností (pomocí horkovzdušných rozvodů samotížně, nebo pomoci ventilátoru.)

- Konvekce je založena na ohřevu vzduchu – vysušuje vzduch.

- Ohřátý vzduch se dá velmi rychle a snadno ochladit. (Při větrání místnosti)

- Velký rozdíl teplot u země (18-19°C) u stropu místnosi (29-33°C). Pocit zimy od nohou není příjemný.

- Systém je založen na proudění vzduchu, čímž je násobena prašnost.

- Konvekční vytápění není vhodné pro alergiky a astmatiky.

- Vlivem proudění vzduchu se do mezipláště topidla dostává spousta nečistot, které se na plášti topeniště při vysokých teplotách přepalují.

- Konvekční systém předává vznikající energii téměř okamžitě - bez možnosti pozdržení části výkonu .

  Ve většině případů tím dochází  k několikanásobnému přetápění místností.

Některé nedostatky konvekce lze tlumit. Obestavbu konvekčního krbu je nutné osazovat revizními a čistícími dvířky.

Vnitřní prostor obestavby je nutné pravidelně a často čistit.

Z důvodu větších výkonů běžných topidel je konvekční systém

                                  NEVHODNÝ

                                                 do nízkoenergetických staveb,

                                                            do dobře izolovaných objektů ,

                                                                                    do dřevostaveb.

Konvekcni-krb Konvekcni-krb-1 Konvekcni-krb-2 Konvekcni-krb-3

Pohledovou část konvekční krbové obestavby umíme provést relativně " z čehokoliv ".

Pískovec, mramor, žula, cihly, dřevo, kachle , omítané plochy .....

Požadavkem na materiály není většinou schopnost akumulace, neboť vzduch procházející obestavbou její plášť  rychle  ochladí.

 

 

Horkovzdušné rozvody

Soustava správně dimenzovaných dostatečně izolovaných vzduchovodných kanálů, kterými je veden ohřátý vzduch z vnitřku obestavby 

           do vzdálenějších vytápěných místností.

Vzduch je možné vést samotíží , nebo nuceně ventilátorem.

Pro ,,zvýšení čistoty´´ přepravovaného vzduchu je možné horkovzdušné sestavy doplnit filtry.

Otázkou je - zda má filtr funkci zamezit proudění nečistot (prachu) nebo zamezit volnému pohybu většího hmyzu?!?

K zamyšlení je  životnost horkovzdušných rozvodů a případná možnost výměny  a  demontáže.

Dostatečným implulzem k nepořizování si tohoto topného systému může být obhlídka  vnitřku teplovzdušných rozvodů 

nebo ,, vnitřku´´ kteréhokoliv  konvekčního  krbů již  pár měsících provozu.

Teplovzdusne-rozvody Teplovzdusne-rozvody-1 Teplovzdusne-rozvody-2 Teplovzdusne-rozvody-3 Teplovzdusne-rozvody-4

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---sociální sítě---

.

.

.

.

.

.

Rychlý kontakt

Centrum krbů a kamen

Březovice 54 / Hořice / 508 01

608 288 528

centrumkrbu@seznam.cz

Akce-novinky

Otevírací doba

Kudy k nám

Člen..

Autorizovany-clen-cechu-kamnaru-jan-praus

Partner-kolem-kamen-centrum-krbu