Kontaktní kamna | Centrumkrbu.cz - krby - kamna - sporáky

Topidlo je dimenzováno na základě tepelných ztrát vytápěného objektu a na základě předpokládaného způsobu využívání. Velikost topeniště , tahů a topného pláště topidla se dá rozměrově přizpůsobit požadovanému výkonu.

Energie je předávána z topeniště a tahů dotykem (kontaktem) přes plášť obestavby do vytápěných místností sáláním.

Dsc00026Kontaktní akumulační kamna jsou pro trvalý celoroční provoz - do trvale obývaných objektu.

Topeniště je stavěno ze šamotu. Přikládací dvířka mohou být plná – uzavřená nebo prosklená.

Přikládat je možné z obytné místnosti nebo i z ostatních prostor (chodba, technická místnost…)

Tahy jsou kamnářsky dimenzované a stavěné kanály určené pro vedení spalin.Tahy jsou stavěny z šamotových cihel nebo šamotových plátků. Tahy odebírají spalinám vysokou teplotu . Takto získaná energie je předávána do pláště topidla a dále sáláním do vytápěných prostor.

Topidlem je možné vytápět jednu nebo i více místností .

V každé místnosti , kterou uvažujeme k vytápění, můžeme dimenzovat potřebný výkon.

Podmínkou velikosti topidla (zastavěné plochy) je přímý dosah topidla ke komínovému tělesu.

Podle způsobu konstrukčního provedení a použitých materiálu můžeme dimenzovat nejen potřebný výkon, rychlost předávání energie do vytápěných prostor, ale i přibližnou teplotu pláště a schopnost akumulace.

Podle konstrukce stavěná kamna dělíme na kamna lehká, středně těžká a těžká .

Na základě výpočtů jsou tato topidla vhodná i do nízkoenergetických objektů.

Topidlo je nutné dimenzovat.

Výhody:

- Sálavé teplo je ve vytápěných místnostech výškově rovnoměrně šířeno.

Naměříme minimální rozdíl teploty mezi podlahou a stropem (2-3°C)

- Schopnost dlouhodobé akumulace topidla (8-24hodin) Velmi dobré časové rozložení výkonu topidla.

- Možnost trvalého provozu topidla.

- Možné využití v nízkoenergetických objektech.

Nevýhody:

- Dlouhý časový náběh topidla - dle provedení opláštění (4-6hodin – i více).

Jelikož nás kamnařina a vše co k ní patří nejenom živí, ale také zajímá a baví, využíváme část
dílny ke krátkodobému ověřování a prověřování schopností stavebních izolačních a
akumulačních materiálů. V naši ,,mini-zkušebně´´ jsme měli dočasně postaveno několik topidel,
na kterých jsme ověřovali rychlost natápění, schopnost akumulace, propustnost tepla různými
izolacemi, tepelný spád toku spalin ve stavěných tazích různých rozměrů a průřezů.

Akumulace-stavene-topeniste Stavene-topeniste