kachlová kamna stavěná hypokaust | Centrumkrbu.cz - krby - kamna - sporáky

 

ZAŽÍJTE TU PRAVOU POHODU U KRBU, NEBO KAMEN

 Kachlová kamna , kachlové krby, sálavá akumulační topidla.

Kachlová kamnaKachlová kamna jsou v kamnářském řemesle pomyslným funkčním vrcholem mezi ostatními topidly. Jejich příprava vyžaduje, v porovnání se standartními sálavými či konvekčními krby, nepoměrně větší důslednost a přesnost na dimenzování, projektování, přípravu, na volbu použitých materiálů, prvotně pak na profesionalitu kamnářsko-řemeslného provedení.

Pořízením kachlových kamen, akumulačních sálavých kamen nebo akumulačních sálavých krbů získáte příjemné zdravé vytápění s velmi úsporným a nenáročným provozem. Sálavé akumulační krby a kamna můžeme nabídnout v mnoha podobách. Vedle klasických kachlových staveb je možné použít moderní velkoplošnou keramiku, přírodní žuly, mramory i pískovce kombinované s omítanými plochami. Kachlová kamnaCitlivý návrh může do Vašeho domova vnést dominantu nejenom designového, ale i funkčního provedení. Topidla lze svým vzhledem ladit jak do roubených chalup , tak i do moderních prostor.

Kachlová kamna

Kachlová kamna

Kachlová kamna Kachlová kamna  Kachlová kamna
Kachlová kamna Kachlová kamna Kachlová kamna Kachlová kamna Sloupova-kachlova-kamna-7 
Sloupova-kachlova-kamna-6 Sloupova-kachlova-kamna-7_2
Sloupova-kachlova-kamna-2 Sloupova-kachlova-kamna-3 Sloupova-kachlova-kamna-5 Sloupova-kachlova-kamna-4

Sálavé akumulační systémy lze bezesporu považovat za velmi úsporné způsoby pro vytápění. Systém je založen na schopnosti vyprodukovat v topeništi při hoření vysokou teplotu spalin, kterou využijeme v tahových akumulačních systémech, akumulačních spalinových výměnících, nebo akumulačních prstencích. Tyto jsou instalovány za (nebo nad) topeniště.


Kachlová kamnaKachlová kamnaKachlová kamna

Výpočtem dimenzovaná teplosměnná plocha (opláštění kamen) zabezpečí předání, vzniklé tepelné energie elektromagnetickým vlněním (zářením , sáláním), předmětům a bytostem do vytápěných prostor. Topeniště můžeme postavit klasicky - po kamnářsku s možností přenosu tepla z topeniště přímo na sálavou plochu kamen dotykem – sdílením . Stejně tak můžeme provést i tahový systém. Takto provedená topidla nazýváme - Kontaktní kamna .


V dnešní době často používáme i velmi kvalitní průmyslově vyráběná topeniště - kamnové vložky, nebo některé krbové vložky v kombinaci s průmyslově vyráběnými tahovými systémy. Topeniště mají schopnost pomalého hospodárného spalování. Výkon můžeme dimenzovat stejně jako u stavěných topenišť. Přikládat můžeme dle výkonu topeniště a tepelné ztráty objektu například v 6 - 10 hodinových intervalech. Topeniště jsou schopny vytvořit a udržet dlouhodobý žárový proces. Takto provedená topidla nazýváme – Hypokausty - , kde je mezi topeništěm (tahovým systémem ) a sálavou teplosměnnou plochou neodvětraná vzduchová mezera. (Uzavřený systém). Sálavé akumulační systémy jsou vhodné pro vytápění velkých (výškově otevřených) i nižších prostor. Je jimi možno vytápět i více samostatných k sobě navazujících místností.


Kachlová kamna Kachlova-kamna-salava-kamna-s-tahovym-systemem-2 Kachlova-kamna-salava-kamna-s-tahovym-systemem

Sálavá kamna mohou mít podle způsobu provedení dlouhou akumulační schopnost (16 i více hodin). Opláštění je nutno konstruovat z materiálů, které dokáží přijmout a předávat teplo. Velmi vhodné jsou keramické kachle a speciální lité šamoty, nebo přírodní kámen např. žula, mastek, čedič. Pro umístění sálavých akumulačních kamen je zapotřebí počítat s větším prostorem. Pokud tomu dovolí vhodné rozmístění místností, je možné vytápět více místností najednou. Výhodou je, že kamnářským výpočtem můžeme dimenzovat potřebný výkon pro každou konkrétní vytápěnou
místnost samostatně.


Akumulační sálavá topidla jsou velmi vhodná do nízkoenergetických obytných budov. Prioritou je jejich schopnost rovnoměrného dlouhodobého vyzařování nashromážděné energie. Není příjemné obývat místnost s malou tepelnou ztrátou cca 1-2 kW, do které topidlem bez schopnosti akumulace za hodinu provozu vyprodukujeme 8 - 10kW nominálního výkonu. Dobře dimenzované akumulační topidlo je schopné vzniklou energii pozvolně vydávat.

 

Sálavá kachlová kamna se stavěným tahovým systémem

Topeniště Olsberg PROFI K7, Kachloví Hein v provedení zelená Oliva

Kachlova-kamna-topeniste-olsberg-profi-k-7 Kachlova-kamna-topeniste-olsberg-profi-k-7-2

 

Salavy-akumulacni-krb

Sálavý krb

s krbovou vložkou Hoxter a

topnou stěnou v místnosti za krbem

Krbová vložka Hoxter HAKA 37/50G.

Kachloví K&K Poker v provedení MX 6.

Výměníky tepla

Kachlová kamna - akumulační výměník kachlová akumulacni stěna kachlová kamna výměník Kachlová kamna - stěna v technické místnosti kachlová kamna výměník
Kachlová kamna - akumulační výměník Kachlová kamna Kachlová kamna Vymenik-tepla Tepelny-vymenik

Topidlo je dimenzováno na základě tepelných ztrát vytápěného objektu a na základě předpokládaného způsobu využívání. Velikost topeniště , tahů a topného pláště topidla se dá rozměrově přizpůsobit požadovanému výkonu.

Energie je předávána z topeniště a tahů dotykem (kontaktem) přes plášť obestavby do vytápěných místností sáláním.

Kachlová kamna - kontaktní kamnaKontaktní akumulační kamna jsou pro trvalý celoroční provoz - do trvale obývaných objektu.

Topeniště je stavěno ze šamotu. Přikládací dvířka mohou být plná – uzavřená nebo prosklená.

Přikládat je možné z obytné místnosti nebo i z ostatních prostor (chodba, technická místnost…)

Tahy jsou kamnářsky dimenzované a stavěné kanály určené pro vedení spalin.Tahy jsou stavěny z šamotových cihel nebo šamotových plátků. Tahy odebírají spalinám vysokou teplotu . Takto získaná energie je předávána do pláště topidla a dále sáláním do vytápěných prostor.

Topidlem je možné vytápět jednu nebo i více místností .

V každé místnosti , kterou uvažujeme k vytápění, můžeme dimenzovat potřebný výkon.

Podmínkou velikosti topidla (zastavěné plochy) je přímý dosah topidla ke komínovému tělesu.

Podle způsobu konstrukčního provedení a použitých materiálu můžeme dimenzovat nejen potřebný výkon, rychlost předávání energie do vytápěných prostor, ale i přibližnou teplotu pláště a schopnost akumulace.

Podle konstrukce stavěná kamna dělíme na kamna lehká, středně těžká a těžká .

Na základě výpočtů jsou tato topidla vhodná i do nízkoenergetických objektů.

Topidlo je nutné dimenzovat.

Výhody:

- Sálavé teplo je ve vytápěných místnostech výškově rovnoměrně šířeno.

Naměříme minimální rozdíl teploty mezi podlahou a stropem (2-3°C)

- Schopnost dlouhodobé akumulace topidla (8-24hodin) Velmi dobré časové rozložení výkonu topidla.

- Možnost trvalého provozu topidla.

- Možné využití v nízkoenergetických objektech.

Nevýhody:

- Dlouhý časový náběh topidla - dle provedení opláštění (4-6hodin – i více).

Jelikož nás kamnařina a vše co k ní patří nejenom živí, ale také zajímá a baví, využíváme část
dílny ke krátkodobému ověřování a prověřování schopností stavebních izolačních a
akumulačních materiálů. V naši ,,mini-zkušebně´´ jsme měli dočasně postaveno několik topidel,
na kterých jsme ověřovali rychlost natápění, schopnost akumulace, propustnost tepla různými
izolacemi, tepelný spád toku spalin ve stavěných tazích různých rozměrů a průřezů.

Kachlová kamna - kontaktní kamna Kachlová kamna - kontaktní kamna Kachlová kamna - kontaktní kamna Kachlová kamna - kontaktní kamna Kachlová kamna - kontaktní kamna

  VÝMĚNÍKY, TAHOVÉ SYSTÉMY, PRSTENCE

Tahovy-system

Nejdůležitější součástí sálavého krbu je správné zvolení a nadimenzování akumulačních materiálu.

 

Zakladním materiálem jsou převážně akumulační desky, tahové sytémy případně akumulační výměníky..

 

Používáme prověřené materiály firem

Ortner / Cebud / SATh / AKUTIM / Mammoth ..


 

 Sálavé teplo neohřívá vzduch v místnosti, čímž jej nevysušuje.

Ohřívá stěny bytu, které následně sálají teplo zpět.


 

Tahový systém

Tahovy-system_2 Tahovy-system_3

Prstence X teplovzdušný spalinový výměník

Snimek-060  Samotovy-vymenik Spalinovy-vymenik

Akumulační prstenec MAMMOTH

Akumulační výměník MAMMOTH

•   akumulační prstence MAMMOTH spojují výhody vysoké tepelné vodivosti litiny a vysoké měrné tepelné kapacity magnetitu Patented
•  vysoká životnost díky vnitřní litinové konstrukci
•  efektivní vedení tepla do hloubky akumulační masy
•  maximální přenos tepla ze spalin do akumulačních prstenců
•  při tepelném zatížení nedochází k destrukci
•  těsné a vždy rozebiratelné spojení
•  přechod mezi vložkou a prstenci bez nutnosti použití speciální redukce
•  na závěrečný díl lze přímo napojit kouřovod / koleno
•  akumulační prstence jsou vypálené nad 1000°C – nezapáchají při topení!!!
•  akumulační hmotnost prstence 38 kg/80 mm výšky
•  průměrná litrová hmotnost 4,5 kg/l
•  jednoduché čištění
•  příslušenství schválené výrobcem

Akumulacni-prstence-mammothAkumulacni-prstenece-mammothMammoth-akumulacni-prstencePrstenece-mammoth

akumulační výměník  MAMMOTH pro krbové a kamnové vložky
•  zajišťuje akumulaci tepla - vytápění i po ukončení hoření v krbové vložce
•  v akumulačních obestavbách zvyšuje jejich akumulační schopnost
•  v konvekčních (teplovzdušných) obestavbách doplňuje chybějící akumulaci tepla
•  je složen z KONVEKČNÍHO VÝMĚNÍKU  a SADY AKUMULACE  MAMMOTH o hmotnosti 300 kg
•  hmotnost akumulačního výměníku 345 kg
•  příslušenství schválené výrobcemAkumulacni-vymenik-mammoth

 

Akumulacni-vymenik-burnet

teplovzdušný spalinový výměník výměník tvoří jádro kompaktních kamen. Díky těžkému šamotovému vyložení litinové skříně dosahuje několikahodinové akumulace a prodlužuje tak dobu bez přikládání. litinový plášť naproti tomu zajišťuje velmi rychlé natápění výměníku na provozní teplotu.

AKUMULAČNÍ MATERIÁLY Z LITÉHO ŠAMOTU

 

Otner-tvarovky-tahovy-system

Cebud