kachlová kamna stavena hypokaust | Centrumkrbu.cz - krby - kamna - sporáky

Omítaná kamna

Sálavá akumulační kamna

Kachlová i omítaná kamna jsou topidlem konstruovaným pro stálý - nepřetržitý provoz.

Stavěná kachlová kamna jsou vhodným vytápěním do nízkoenergetických objektů.

Místnosti , které mají tepelnou ztrátu 2 až 3 kW (nebo nižší) je obrovský problémem vytápět jak malými přenosnými kamny, tak i krby. Přenosná kamna a krby nejsou topidla určená pro stálý provoz. (Což si přečteme ve všech záručních listech krbových kamen a vložek).

 

Kachlová kamna Kamna-stavena Kachlovy-krb Sloupova-kamna

 

Velký výkon vzniklý v topeništi kachlových, nebo omítaných kamen je možné naakumulovat do tahů a následně do materiálů obestaveb (většinou kachlů, či šamotových omítaných ploch).

Stavěná kachlová kamna jsou dimenzovaná a konstruovaná tak, abychom do nich mohly přikládat v intervalech po 10 – 12 hodinách.

Kachlová kamna mají schopnost předávat teplo po dobu až 24 hodin.

Stavěnými kamny můžeme vytápět jednu , nebo více místností .

Stavba kamen pro více místností je závislá na stavebních dispozicích prostor uvažovaných k vytápění.

Tepelny-vymenik Vymenik-tepla Kachlove-krby-k2_2 Salavy-tepelny-vymenik-kachle

 

Stavěná kachlová kamna se skládají z:


 

    • topeniště,

    • tahového systému nebo akumulačních výměníků,

    • pláště - ( vnějšího - pohledového)

 

Topeniště : (bezroštové , biotopeniště, izolované biotopeniště)

vždy s přívodem spalovacího vzduchu s možností ovládání a regulovatelnosti automatickou regulací. (Dříve manualně ovládatelnou klapkou)

 

Kachlová kamna - kontaktní kamna 1/ Individalně stavěné topeniště .

 Vnější šamotový plášť, nebo kachlový plášť s vnitřní šamotovou vyzdívkou.

 

  

Individualně stavěné topeniště z šamotových desek

Přikládací dvířka je možno dodat plná - uzavřená, nebo prosklená .

Dvirka-plna Dvirka-prosklena

 

Velikost topeniště se provádí na základě dimenzování výkonu kamen .

Výkon kamen musí korespondovat s tepelnou ztrátou vytápěného objektu.

(Snahou současné ,,evropské´´ legislativy - je upouštět od individuelně stavěných

topenišť.)

Správným dimenzováním , dokonalým řemeslným provedením vzniklo a dále u nás

vzniká spousta ekonomicky i ekologicky dokonalých funkčních topidel.

Topeniste

V některých státech EU se již individualní topeniště nemohou stavět.

 

2/ Kamnová vložka

Ocelový ( kortenový) nebo litinový plášť s vnitřní šamotovou vyzdívkou.

Přikládací dvířka prosklená. Možnost průhledu nebo zadního přikládání.

Pro ponížení vyzařovaného výkonu přes sklo do prostoru možnost dvouvrstvého,

nebo třívrstvého prosklení

Brunner, Schmid, Olsberg, Romotop,

Kamnova-vlozkaKamnova-vlozka-1

 

3/ Šamotové kamnové topeniště

Vnější plášť z těžkého akumulačního šamotu, pro umožnění dlouhodobého ukládání

tepelné energie. Vnitřní šamotový plášť šamotový .

Ohniště se montuje na připravený ocelový korpus s rámem a prosklenými dvířky.

Přikládací dvířka možno dodat rovná, oblá, do ,,L´´. Možnost zadního přikládání.

Tah je možno stavět vedle topeniště, za topeniště , nebo nad topeništěm. (Sloupová kamna).

Brunner, Schmid, Olsberg, Ortner, Hoxter,

 Kamnove-vlozky

 

Pro snížení energie vyzařované přes sklo topeniště dimenzujeme dvojí, nebo dokonce trojí prosklení dvířek .

Pokud není množství energie (tepla ) žádoucí pro vyzařování sklem (přímý okamžitý výkon do místnosti s topidlem) přesměruje použitím vícevrstvého prosklení do tahů a využije se pro akumulaci.

Kamnové topeniště má schopnost vyvynout vysokou teplotu spalin.

Spaliny, které odcházejí z topeniště do tahů předají svou energii tahům, nebo akumulačním výměníkům a ty následně takto ziskanou energii předají pohledovému plášti topidla.

 

Tahy, akumulační výměníky :

Tah je přesně dimenzovaná sestava kanálů sloužící k vedení spalin z topeniště do komínu

Hlavní funkcí tahů je odebrat vysokou teplotu spalinám, naakumulovat ji a následně ji pozvolna předat plášti topidla.

Tah můžeme postavit ležaty, nebo stojatý. Záleží na konstrukci kamen, na prostoru.

1/ Systémové tahy

2/ Stavěné tahy

3/ Akumulační výměníky

Systemovy-tah

1/ Systém KMS – ORTNER

Průmyslově vyráběné modulární tahy ze speciálních šamotů .

Vnitřní kruhový průřez pro dokonalé proudění spalin . Šestihranný venkovní plášť pro - co možná největší plochu sloužící pro předávání energie.

Materiál s vysokou objemovou hmotností 2600Kg/m3 je unikátně řešen - jak pro velkou akumulaci energie ,tak zároveň pro rychlé nabytí . Tepelná vodivost 3,2 W/(m*K).

Vnitřní průřez tahu 180 mm, nebo 160 mm. Tl. stěny 6cm

Další systémy: CMA, Brula, Rath, Wolfshoher, Janča …...a pod.

 

Schmid Systém

Průmyslově vyráběné tahy , modulární systém. Vysoká objemová hmotnost 2750Kg/m3, poměrně vysoký koeficient vodivosti 2,6 W/(m*K).Vnitřní průřez tahu 180mm, tl. Stěny 45mm

1234

2/ Stavěné tahy

Stavene-tahy Tahy-stevene

 

Lety prověřená konstrukce tahů.

Kamnářsky individualně stavěný tah z desek taženého šamotu . Tahy se postupně zužují.

Tloušťky desek se snižují dle klesající teploty spalin postupujících tahem.

Tl. tahů 6 – 2 cm.

 

3/ Průmyslově vyráběné akumulační výměníky

VymenikyVymenik

Ocelová , nebo litinová konstrukce s vnitřním šamotovým pláštěm.

Nebo obráceně - vnější plášť litý šamot, vnitřní plášť ocelový.

 

Plášť (pohledové opláštění kamen)

Podle konstrukce pláště kamna dělíme na lehká, středně těžká a těžká.

Lehká kamna jsou vhodná pro rychlejší vytápění prostor s menší možnosti akumulace

Plášť se prohřeje poměrně rychle (na vyšší teplotu) doba akumulace je kratší.

Těžká kamna se prohřívají po delší době s možností dlouhodobější akumulace.

Všeobecně platí : čím hmotnostně těžší kamna – tím je větší schopnost akumulace.

Kamna možno postavit jako ,, Kontaktní ´´ nebo ,,Hypokaust´´.

 

Plášť nabízíme z těchto materiálů:

 

Litý šamot, tažený šamot , v tloušťkách od 2 do 4 cm , podomítkové kachle- pro omítané plochy.

Kachle ,základní i velkoplošné Hein, K K Poker, MK Profi ,

Žulové, nebo mramorové desky pro lavice a záklopy.

 

Kachlova-kamna_3 Kamna

Sloupová kamna

 

Sloupova-kachlova-kamna-6 Sloupova-kachlova-kamna-7_2  
Sloupova-kachlova-kamna-2 Sloupova-kachlova-kamna-3 Sloupova-kachlova-kamna-5 Sloupova-kachlova-kamna-4

Pro sloupová kamna můžeme nabídnout topeniště stavěné, můžeme použít kamnovou vložku , nebo průmyslově vyrobené šamotové topeniště.

Tah se staví přímo nad topeništěm , většinou svislý ve třech , nebo pěti sloupcích.

Sloupova-kamna_2 Sloupova-kamna-1 Sloupova-kamna-2

Místo tahu je možné nad topeniště instalovat prstence, které ve spirálovitém stoupání spalin dokáži podpořit krátkodobější akumulaci poměrně rychlého topidla.

Průřez sloupových kamen může být, kruhový, oválný , čtvercový, nebo obdélníkový. Každý z nás se setkal se sloupovými kamny při návštěvě zámků, klášterů, měšťanských bytů, nebo dobových vil.

Sloupová kamna nemusí být stylově laděná pouze do hystorických objektů . Povrchovým i tvarovým provedením je můžeme nasměrovat do libovolně laděného interiéru.

Přikládání do sloupových kamen můžeme řešit tak, jak to bývalo řešeno v dřívější době – z jiné místnosti, než v které kamna stojí. Pokud jsou řešena přikládací dvířka v místnosti s kamny, můžeme volit dvířka plná, nebo prosklená. Sloupová kamna jsou v poslední době častým funkčním prvkem moderních interiérů.

Jejich velkou výhodou je poměrně malý zástavbový rozměr.

 

Kachlová kamna

Kachlová kamna

Kachlová kamna Kachlová kamna  Kachlová kamna
Kachlová kamna Kachlová kamna Kachlová kamna Kachlová kamna Sloupova-kachlova-kamna-7